Όγκος εγκεφάλου

Ο όγκος εγκεφάλου είναι είναι ένα σύνολο από μη φυσιολογικά κύτταρα που αναπτύσσονται ανεξέλεγκτα μέσα ή κοντά στον εγκέφαλο. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι όγκων εγκεφάλου και συχνά ταξινομούνται σε μια κλίμακα από 1 έως 4 ανάλογα με το ρυθμό ανάπτυξης και την πιθανότητα επανεμφάνισής τους μετά την θεραπεία.

Οι μη-καρκινικοί (καλοήθεις) όγκοι είναι χαμηλής κλίμακας (1 και 2), το οποίο σημαίνει πως αναπτύσσονται με αργό ρυθμό και πως η πιθανότητα επανεμφάνισής τους μετά την θεραπεία είναι πολύ χαμηλή.

Οι καρκινικοί (κακοήθεις) όγκοι ταξινομούνται ψηλά στην κλίμακα (3 και 4) και μπορούν να αναπτυχθούν είτε απ’ ευθείας στον εγκέφαλο, είτε με μετάσταση από κάποιο άλλο μέρος του σώματος. Έχουν πολλές πιθανότητες να επανεμφανιστούν μετά την θεραπεία.

Οι πρωτογενείς εγκεφαλικοί όγκοι προκύπτουν από πολλά εγκεφαλικά κύτταρα και το κεντρικό νευρικό σύστημα. Οι πιο συνηθισμένοι τύποι όγκων εγκεφάλου για τους ενήλικες είναι:

Το γλοίωμα και το αστροκύτωμα

Οι δεύτεροι πιο συνηθισμένοι εγκεφαλικοί όγκοι στους ενήλικες είναι:

Μηνιγγίωμα: Είναι ένας όγκος που εμφανίζεται στις μεμβράνες που περιβάλλουν τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό (μήνιγγες).

Ο ρυθμός ανάπτυξης αλλά και η περιοχή στην οποία εμφανίζεται ένας εγκεφαλικός όγκος, παίζει ρόλο στο πως θα επηρεάσει τη λειτουργία του νευρικού συστήματος.

Συμπτώματα

Τα σημάδια και τα συμπτώματα ενός εγκεφαλικού όγκου μπορεί να διαφέρουν πολύ, ανάλογα με το μέγεθος του όγκου, την περιοχή στην οποία αναπτύσσεται και τον ρυθμό ανάπτυξής του. Συμπτώματα που παρουσιάζονται λόγω ενός εγκεφαλικού όγκου μπορούν να περιλαμβάνουν τα εξής:

Ισχυροί πονοκέφαλοι.

Επίμονη ζαλάδα και τάση για έμετο.

Παραμορφώσεις στην όραση.

Αλλαγές .

Αλλαγές στην προσωπικότητα και την συμπεριφορά.

Δυσκολία στην ομιλία.

Απώλεια της αίσθησης, αδυναμία ή παράλυση στη μια μεριά του σώματος, χέρι ή πόδι.

Επιληπτικές κρίσεις.

Προβλήματα στην ακοή.

Αίτια

Όπως και με τους όγκους σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του σώματος, η ακριβής αιτία που προκαλεί τους εγκεφαλικούς  όγκους δεν έχει ανακαλυφθεί. Υπάρχουν ωστόσο κάποιοι παράγοντες που φέρονται να αυξάνουν τον κίνδυνο προσβολής από εγκεφαλικό όγκο.

Παράγοντες κινδύνου

Υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης εγκεφαλικού όγκου. Σε αυτούς τους παράγοντες περιλαμβάνονται:

Η ηλικία: οι εγκεφαλικοί όγκοι είναι πιο συνηθισμένοι στους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας· μπορούν ωστόσο να εμφανιστούν σε άτομα κάθε ηλικίας.

Η έκθεση σε ακτινοβολία: Για παράδειγμα η ακτινοθεραπεία που χρησιμοποιείται για την θεραπεία του καρκίνου ή η έκθεση σε ακτινοβολία που προκαλείται από ατομικές βόμβες.

Το οικογενειακό ιστορικό: Η οικογενειακή προδιάθεση σε όγκους εγκεφάλου μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης εγκεφαλικού όγκου.