Laboratorium Analizy Klinicznej, za zgodą regionu Lombardii, przeprowadza podstawowe i specjalistyczne testy w zakresie następujących dziedzin: Biochemia kliniczna i toksykologia, Hematologia i hemokoagulacja, Mikrobiologia i wirusologia, Genetyka oraz Cytogenetyka Medyczna.

 

Jakość, zakres i wysoka specjalizacja są gwarantowane dzięki profesjonalizmowi specjalistów medycznych z dziedziny hematologii, biochemii klinicznej i mikrobiologii, specjalisty do spraw biologii w biochemii klinicznej i mikrobiologii, endokrynologii i genetyki medycznej, biotechnologów i absolwentów technicznych. Standardowe, zaawansowane oprzyrządowanie technologiczne i pełna komputeryzacja całego procesu analitycznego pozwala laboratorium na przeprowadzanie testów w odpowiednim czasie oraz w pełnym zakresie bezpieczeństwa i kontroli, zarówno na etapie analitycznym, jak i podczas raportowania.

 

Laboratorium Analizy Klinicznej, Pracownia Cytogenetyki i Biologii Molekularnej polega na wkładzie wysoko wykwalifikowanych pracowników i na budżecie instrumentalnym, który zapewnia doskonały poziom wydajności. Badania cytogenetyczne przeprowadzane są za pomocą zautomatyzowanych mikroskopów ze światłem fluorescencyjnym, wyposażonych w system do pozyskiwania i przetwarzania obrazów. Diagnostyka w biologii molekularnej jest wspierana przez nowe technologie, takie jak PCR w czasie rzeczywistym, które zapewniają osiągnięcie wysokiego poziomu jakości badań. Cały proces analityczny podlega ciągłej kontroli co najmniej dwóch operatorów, w celu zapewnienia całkowitego bezpieczeństwa w identyfikacji próbek i wiarygodności uzyskanych wyników. Działania opracowano w dwóch sektorach: diagnostyce cytogenetycznej i molekularnej, które z kolei są podzielone na dwie gałęzie: bezpośrednich chorób zakaźnych i chorób przenoszonych genetycznie.

 

Wynikom badań związanych z diagnozą prenatalną, w badaniach krwi obwodowej i tkanki skórnej, towarzyszą obrazy mikroskopowe kariotypu i / lub FISH.