Barijatrijski Centar  

U skladu sa nacionalnim i međunarodnim preporukama, Humanitas je formirao multidisciplinarnu grupu za gojaznost: ova grupa bavi se kako preoperativnim procesom, tako i oporavkom i daljim kontrolama. Nakon prve posete, odgovarajući gojazni pacijent se procenjuje od strane anesteziologa i, ukoliko je potrebno, od strane drugih specijalista (kardiolog, pulmolog, specijalista endoskopije).

 

Kako bi pacijent pristupio programu centra za Gojaznost u Rozzanu (Milano), neophodno je obaviti multidisciplinarni pregled (prvi pregled): on obuhvata hirurške konsultacije, posetu dijetetičaru-nutricionisti i savetovalištu. Nakon ovih poseta, okuplja se multidisciplinarni tim, razmenjuje relevantne informacije i eventualno odlučuje da li je pacijent pogodan kandidat za barijatrijsku operaciju.

 

Stručnjaci u ovoj oblasti

 

Dr. Đuzepe Maria Marinari (Giuseppe Maria Marinari)

Direktor Centra