Centar za Plodnost

Već više od 16 godina, Humanitas pruža potporu i sarađuje sa svim parovima koji pokušavaju da dobiju dete. Budućim roditeljima nudimo program prilagođen njihovim potrebama, garantovano od strane visoko specijalizovanog osoblja, inovativne i savremene tehnologije i udobnog udruženja. Posedujemo tim profesionalaca – ginekologa, urologa, anesteziologa, genetičara, psihologa i biologa – koji su pomogli više od 21,000 parova, odgovarajući na njihova pitanja i deleći isti zajednički cilj – stvaranje uz pomoć veština zajednički mir, imajući u vidu značaj i složenost cilja koji treba dostići. Potrebno je postići transparentni odnos sa pacijentima čak i u slučajevima kada je cilj teško ostvarljiv.

 

Stručnjaci u ovoj oblasti

 

Prof. Paolo Emanuele Levi Seti (Paolo Emanuele Levi Setti)

Direktor i Direktor Odseka

 

Dr. Elena Ana Zanoni (Elena Anna Zannoni)

Načelnik službe za konzervativnu i endoskopsku hirurgiju