Dijagnostički

Proaktivnost je dobitna strategija za održavanje dobrog zdravlja.
Čak i najozbiljnije bolesti mogu se sprečiti (primarna prevencija) ili poboljšati (sekundarna prevencija) fizičkom aktivnošću i pravilnim načinom života. Humanitas je aktivno uključen u kampanje za promociju zdravih stilova života i fokusira se na prevenciju i ranu dijagnozu zahvaljujući svakodnevnim ulaganjima u stručnost i tehnologije.

 

Стручњаци на тему

Traži dalje