Orto Centar

Humanitas predstavlja nacionalnu referentnu tačku za minimalno invazivnu hirurgiju  ramena, protetsku operaciju kuka, i operaciju šake i kolena. Osim toga, takođe postoji i Centar za Traumatologiju i Pedijatrijsku ortopediju i Neuroortopedski centar pri Humanitasu, priznat u Italiji za dijagnostiku i lečenje neuromotornih bolesti kod dece, uključujući i cerebralnu paralizu, povezan sa ARIEL Fondacijom za podršku porodice.

 

Stručnjaci u ovoj oblasti

 

Dr. Enriko Arnaldi (Enrico Arnaldi)

Direktor Odeljenja

 

Dr. Alesandro Kastanja (Alessandro Castagna)

Direktor Odeljenja

 

Dr. Gvido Grapiolo (Guido Grappiolo)

Direktor Odeljenja

 

Dr. Aleksander Kirienko (Alexander Kirienko)

Direktor Odeljenja

 

Dr. Alberto Lacerini (Alberto Lazzerini)

Direktor Odeljenja

 

Dr. Pjero Volpi (Piero Volpi)

Direktor Odeljenja