Dopler ultrazvuk

 

Šta je dopler ultrazvuk?

Ovo je neinvazivna metoda koja proučava smer protoka krvi tako što ispituje glavne krvne sudove (arterije, glavne abdominalbe sudove, stablo aorte, i venski sistem). Dopler ultrazvuk prikazuje slike u boji (crvena i plava boja) koji pokazuju venski i arterijski protok krvi i ističe prisustvo čak i najmanjih lezija na zidovima krvnih sudova, što omogućava najprecizinje merenje.

 

Koja je svrha Dopler ultrazvuka?

The Doppler ultrazvuk se može koristiti za proučavanje i praćenje glavnih vaskularnih bolesti (arterijska i venska stenoza, aneurizmi, tromboza i venska insuficijencija) ili identifikovati aterosklešklerotične lezije tj. plakovi koji blokiraju protok krvi i mogu prouzrokovati vensku trombozu. Rezultati ovog ispitivanja mogu otkriti bilo kakve aneurizme ili stenoze i zastoja tečnosti u glavnim abdominalnim krvnim sudovima i oboljenja koja često razviju  mnogo ozbiljnije simptome.

 

Koje korake treba preduzeti da se pripremi za ispitivanje?

U slučajevima kada se dopler ultrazvuk koristi za pacijentovi stomak,onda je post potreban. Razlog za ovo je zobg činjenice da se abdominalni krvni sudovi nalaze u neposrednoj blizini, i ako se nisu ispraznili to može sprečiti preciznu sliku na ekranu ultrazvuka.

 

Koji pacijenti mogu da prođu kroz dopler ultrazvuk?

Svako može da podvrgne ispitivanju.

 

Da li je dopler ultrazvuk bolan ili opasan?

Ispit nije ni bolan, ni neugodan, i ne postoje nikakve kontraindikacije.

 

Kako se izvodi dopler ultrazvuk?

Pacijent leži na kauču i gel se stavlja na deo tela koji treba da se ispita. Lekar zatim koristi sondu da dobije slike koja se pojavljuju na ekranu ultrazvuka da se koriste za postavljanje dijagnoze. Dopler ultrazvučni pregled traje oko dvadeset minuta.