Τι είναι η υπερηχογραφικά κατευθυνόμενη διορθική βιοψία προστάτη;

Η υπερηχογραφικά κατευθυνόμενη διορθική βιοψία προστάτη βοηθά στην αξιολόγηση μη φυσιολογικών αποτελεσμάτων σε μία ψηφιακή εξέταση ορθού ή αυξημένου αιματολογικού τεστ προστατικού αντιγόνου (PSA). Η υπερηχογραφία του προστάτη περιλαμβάνει έναν καθετήρα στο μέγεθος ενός δακτύλου που εισάγεται σε μικρή απόσταση στο ορθό. Αυτός ο καθετήρας παράγει ακίνδυνα ηχητικά κύματα υψηλής συχνότητας, μη αντιληπτά από το ανθρώπινο αυτί, τα οποία αναπηδούν στην επιφάνεια του προστάτη. Τα ηχητικά κύματα καταγράφονται και μετατρέπονται σε βίντεο ή φωτογραφικές εικόνες του προστατικού αδένα. Η βιοψία προστάτη χρησιμοποιεί την απεικόνιση από τον διορθικό υπέρηχο (μέσω του ορθού) για να κατευθύνει μερικές μικρές βελόνες μέσω του τοιχώματος του ορθού σε περιοχές του προστάτη όπου ανιχνεύονται ανωμαλίες. Οι βελόνες αφαιρούν μικρά κομμάτια του ιστού. Συνήθως έξι ή περισσότερες βιοψίες λαμβάνονται για να εξεταστούν  διάφορες περιοχές του προστάτη. Τα δείγματα ιστών αναλύονται έπειτα σε εργαστήριο. Τα αποτελέσματα θα βοηθήσουν τους γιατρούς να διαγνώσουν διαταραχές και ασθένειες στον προστάτη. Εάν εντοπιστεί καρκίνος, ο γιατρός θα είναι σε θέση να αξιολογήσει τον καρκίνο και να καθορίσει την επιθετικότητα του ή την πιθανότητα εξάπλωσής του. Μερικοί γιατροί εκτελούν τη βιοψία μέσω του περινέου (δέρμα μεταξύ του οσχέου και του ορθού).

Βεβαιωθείτε ότι ενημερώσατε το γιατρό σας εάν έχετε καρδιακές ή πνευμονικές παθήσεις ή άλλες ασθένειες και εάν είστε αλλεργικοί σε οποιοδήποτε είδος φαρμάκου πριν από την εξέταση. Μπορεί να ζητηθεί από το γιατρό πλήρες ιατρικό ιστορικό πριν από την εξέταση.

Η υπερηχογραφικά κατευθυνόμενη διορθική βιοψία προστάτη πραγματοποιείται από τη λειτουργική μονάδα της ουρολογίας.

Πρότυπο προετοιμασίας

Ο ασθενής οφείλει να συμμορφωθεί με τα πρότυπα που αναφέρονται:

 • Ο ασθενής κατά προτίμηση πρέπει να συνοδεύεται από κάποιον.
 • Προσκομίστε τις ακτινολογικές εξετάσεις νωρίτερα, καθώς και τις εξειδικευμένες εξετάσεις (PSA, υπερηχογράφημα κλπ.) και την ιατρική γνωμάτευση που καθορίζει τις ενδείξεις της εξέτασης.
 • Ο ασθενής που λαμβάνει αντιπηκτικά ή αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα (Ασπιρίνη, Κουμαδίνη, κ.λπ.) θα πρέπει να τα διακόψει ή να αλλάξει τη φαρμακευτική αγωγή σύμφωνα με τις υποδείξεις του κέντρου αναφοράς.

Την ημέρα πριν από την εξέταση:

 • Κάνετε ένα κλύσμα καθαρισμού με ένα λίτρο χλιαρό νερό τη νύχτα.
 • Πάρτε το αντιβιοτικό LEVOFLOXACIN cps 500 mg, 1 δισκίο.

Την ημέρα της εξέτασης:

 • Προσκομίστε τα αποτελέσματα της εξέτασης για τον προσδιορισμό του PSA.
 • Ο ασθενής πρέπει να προσκομίσει τα αποτελέσματα της εξέτασης για τους πλήρεις προσδιορισμούς χρόνου προθρομβίνης( PT) και χρόνου μερικής θρομβοπλαστίνης (ΡΤΤ) που εκτελούνται το αργότερο ένα μήνα πριν από την εξέταση αυτή.
 • Πάρτε το αντιβιοτικό LEVOFLOXACIN cps 500 mg, 1 δισκίο.
 • Μετά από την εξέταση, ο ασθενής μπορεί, εάν το επιθυμεί, να παραμείνει υπό επιτήρηση στο νοσοκομείο για περίοδο που κυμαίνεται από 2 έως 6 ώρες, ανάλογα με την πορεία του.
 • Τέλος, ο ασθενής πρέπει να θυμηθεί να φέρει μαζί του τουλάχιστον 1,5 λίτρο νερό

Πέντε ημέρες μετά τις εξετάσεις:

 • Πάρτε το αντιβιοτικό LEVOFLOXACIN cps 500mg, 1 δισκίο.

Κάθε αλλεργία στο φάρμακο πρέπει να αναφέρεται στον ειδικό κατά το κλείσιμο της εξέτασης. Εάν ο ασθενής δεν έχει ακολουθήσει τις παραπάνω οδηγίες, η εξέταση πρέπει απαραίτητα να αναβληθεί για μεταγενέστερη ημερομηνία..