Η βραδυκινησία είναι βραδύτητα στην εκτέλεση εκούσιων κινήσεων. Όπως το περπάτημα, που γίνεται δύσκολο να ελεγχθεί λόγω αυτής της κατάστασης. Η βάση της διαταραχής είναι η ανεπάρκεια ντοπαμίνης στον εγκέφαλο, απαραίτητο συστατικό, υπεύθυνο για τον έλεγχο των εκούσιων κινήσεων.
Συνήθως το σύμπτωμα εμφανίζεται σταδιακά, επιδεινώνεται με την πάροδο του χρόνου και καθίσταται όλο και πιο δύσκολο να κάνετε ακόμα και τα πιο απλά, καθημερινά πράγματα.

Τι είδους ασθένειες μπορεί να σχετίζονται με βραδυκινησία;

Οι ακόλουθες ασθένειες σχετίζονται με βραδυκινησία:
Νόσος Parkinson
Θυμηθείτε ότι αυτή η λίστα δεν είναι οριστική και συνιστάται ιδιαίτερα να συμβουλευτείτε το γιατρό σας, σε περίπτωση εμμονής του συμπτώματος.

Ποια είναι η θεραπεία για τη βραδυκινησία;

Δεν υπάρχει θεραπεία για την βραδυκινησία εάν σχετίζεται με τη νόσο του Parkinson. Ωστόσο, φάρμακα όπως οι αγωνιστές λεβοντόπα ή ντοπαμίνης μπορούν να μειώσουν την επίδραση της πάθησης, αυξάνοντας τα εγκεφαλικά επίπεδα της ντοπαμίνης.

Πότε είναι πιθανότερο να επικοινωνήσετε με το γιατρό σας σε περίπτωση βραδυκινησίας;

Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με έναν γιατρό σε περίπτωση εμμένουσας βραδυκινησίας.