Dijabetesna koma je komplikacija koja je opasna po život pacijenta i dovodi do gubljenja svesti. Ona se javlja kada nivo šećera u krvi postane previše visok ili previše nizak, a dovodi pacijenta u opasnost. Obično se javlja kod osoba koje su starije, koje imaju neko hronično oboljenje ili su onesposobljeni. Ukoliko se ne leči, dijabetesna koma može biti fatalna. Srećom, postoje neke mere predostrožnosti koje se mogu preduzeti kako bi se sprečila dijabetesna koma.

 

Simptomi

Pre nego što dođe do same pojave dijabetesne kome, pacijent može imati izvesne znake i simptome visokog ili niskog nivoa šećera u krvi.

Znaci i simptomi povišenog šećera u krvi:

Umor

Suva usta

Pojačana žeđ

Često mokrenje

Mučnina i povraćanje

Jako neprijatan zadah u ustima

Otežano disanje

Bol u stomaku

Ubrzan rad srca

 

Simptomi niskog nivoa šećera u krvi:

Umor

Drhtanje i tremor

Znojenje

Pojačan apetit

Mučnina

Anksioznost

Ubrzan rad srca

Otežan govor

Zbunjenost

 

Uzroci

Uzroci dijabetesne kome nalaze se u previsokom ili preniskom nivou šećera u krvi. Ovo može da dovede do različitih stanja u organizmu pacijenta, a sva rezultiraju dijabetesnom komom. Tri glavna uzroka poznata su kao:

Diabetesna ketoacidoza: Opasna komplikacija dijabetesa izazvana nedostatkom insulina u telu. Dijabetesna ketoacidoza se najčešće se javlja kod osoba koje imaju dijabetes tipa 1, ali takođe može da se javi i kod onih sa tipom 2 ili gestacijskim dijabetesom.

Dijabetesni hiperosmolarni sindrom: teško stanje izazvano izuzetno visokim nivoom šećera u krvi. Dijabetesni hiperosmolarni sindrom je najčešći kod sredovečnih osoba i starijih osoba sa dijabetesom tipa 2.

Hipoglikemija: teško stanje izazvano izuzeno niskim nivoom šećera u krvi.

 

Faktori rizika

Faktori koji se vezuju za povećani rizik od dijabetesne kome uključuju i sledeće:

Dijabetes tipa 1 (NIzak nivo šećera u krvi- dijabetesna ketoacidoza)

Dijabetes tipa 2 (Visok nivo šećera u krvi- dijabetesni hiperosmolarni sindrom)

Nedostatak insulina (može brzo da dovede do dijabetesne ketoacidoze)

Nekontrolisanje dijabetesa (može da dovede do komplikacija kod različitih jedne osobe)

Zdravstveno stanje, povreda ili operacija (srčana insuficijencija, bolest bubrega)

Konzumiranje alkohola (može da dovede do pada nivoa šećera u krvi)

Uzimanje narkotika (može da dovede do ozbiljnog povećanja nivoa šećera u krvi)

 

Komplikacije

Ukoliko se ne leči, komplikacije od dijabetesne kome mogu biti sledeće:

Trajno oštećenje mozga

Smrt

 

Lečenje

Tipovi lečenja dijabetesne kome zavise od toga da li je nivo šećera prenizak ili previsok.

Lečenje kod visokog nivoa šećera u krvi:

Intravenozni unos tečnosti kako bi se povratio gubitak vode u tkivima

Uzimanje suplemenata kalijuma, natrijuma ili fosfata kako bi se pomoglo funkcionisanju ćelije

Uzimanje insulina kako bi se apsorbovala glukoza iz krvi

Lečenje infekcija u najkraćem mogućem roku

 

Lečenje kod niskog nivoa šećera u krvi:

Uzimanje inekcije Glukagona kako bi se podigao kako nivo šećera u krvi, tako i glukoze

 

Prevencija

Sledi nekoliko preporuka za sprečavanje nastanka dijabetesne kome:

Praćenje i kontrola nivoa šećera u krvi (praćenje glukoze)

Uzimanje lekova kada je to neophodno

Proveravanje urina zbog ketona kada postoji visok nivo šećera u krvi

Posedovanje seta Glukagona kao i namirnice sa brzo asporbujućim šećerom

Ograničenje unosa alkohola

Nošenje zdravstvene identifikacione narukvice ili ogrlice sa svim potrebnim informacijama.