Zašto Humanitas

Kliničko-bolnički centar

Zdravstveni sistem u Lombardiji jedan je od vodećih u Italiji. Osnovni fokusa ovog sistema jesu područja inovativne i hirurške tehnologije, napredne medicinske obuke i istraživanja. Osnovna karakteristika lekara u Italiji jeste njihova profesionalna ekspertiza u odgovarajućoj oblasti medicine.

Teritorija Lombardije predstavlja internacionalno priznat centar kao i jednu od najvitalnijih medicinskih institucija u Italiji. Većina tih centara sarađuje sa najvećim svetskim institucijama.

 

Dalje

Zašto Italija?

Humanitas predstavlja visoko specijalizovanu akademsku instituciju i naučno istraživački centar.
Akreditovana je od strane Nacionalne zdravstvene službe, te Humanitas predstavlja centar za lečenje karcinoma, kardiovaskularnih oboljenja, neuroloških i ortopedskih poremećaja, a predstavlja i Oftalmološki centar kao i Centar za lečenje infertiliteta.

Dalje

Techint Group

Humanitas pripada Techint grupi, povećoj industrijskoj grupi, sa kojom u sadejstvu obezbeđuje temelj primarnih vrednosti, u cilju oplemenjivanja lokalnih zajednica i poštovanja integriteta individue.

Predstavlja skup kompanija sa svetskim uticajem, jednog od globalnih i/ili regionalnih lidera u svojoj oblasti, sa osnovnom bazom u zemljama iz kojih potiče. Svaka poseduje specifične karakteristike kao i jedinstven filozofski pristup dugoročnom rešenju problema, napretku lokalne zajednice kao i razvoju kvaliteta i inovativnih tehnologija.