Zašto Humanitas

Više od 2.250 stručnjaka, uključujući lekare, naučne istraživače i osoblje

Misija

Zahvaljujući efikasnim medicinskim tretmanima i inovativnom i održivom okruženju, možemo poboljšati opšti kvalitet života naših pacijenata. Takođe kontinuirano ulažemo u istraživanja koja imaju specifičan uticaj na napredak medicine. Naš cilj je da formiramo novu generaciju profesionalaca kroz model koji kombinuje klinike, istraživačke programe i univerzitete.

Zašto Humanitas

Bolnica

Humanitas predstavlja visoko specijalizovanu akademsku instituciju i naučno istraživački centar.
Akreditovana je od strane Nacionalne zdravstvene službe, te Humanitas predstavlja centar za lečenje karcinoma, kardiovaskularnih oboljenja, neuroloških i ortopedskih poremećaja, a predstavlja i Oftalmološki centar kao i Centar za lečenje infertiliteta.

Dalje

Zašto Italija?

Zdravstveni sistem u Lombardiji jedan je od vodećih u Italiji. Osnovni fokusa ovog sistema jesu područja inovativne i hirurške tehnologije, napredne medicinske obuke i istraživanja. Osnovna karakteristika lekara u Italiji jeste njihova profesionalna ekspertiza u odgovarajućoj oblasti medicine.

Teritorija Lombardije predstavlja internacionalno priznat centar kao i jednu od najvitalnijih medicinskih institucija u Italiji. Većina tih centara sarađuje sa najvećim svetskim institucijama.

Dalje

Istorija

HUMANITAS je nastao tokom druge polovine 80-ih godina prošlog veka. Na sastanku na kome su prisustvovali prof. Nikola Dioguardi, Pjer Karlo Romanjoli, tadašnji predsednik Reale Mutua, Đanfeliće Roka i grupa preduzetnika, rodila se ideja o stvaranju “moderne i dobro organizovane bolnice sa privilegovanim odnosom lekar-pacijent”.

Dalje