Kardio Centar

Kardiovaskularno odeljenje Humanitasa sastoji se od kardiovaskularne hirurgije koja koristi najsavremenije tehnike u ovoj oblasti (veštačko srce, transapikalne zaliske, itd.), Centar za lečenje srčane insuficijencije, Elektrofiziologiju koja takođe poseduje najsavremenije robote za lečenje aritmije, Hemodinamiku koja je vezana za Koronarno odeljenje i Vaskularnu hirurgiju.

 

Stručnjaci u ovoj oblasti

 

Prof. Efrem Ćivilini (Efrem Civilini)

Načelnik Odeljenja za Kardiovaskularnu hirurgiju I

 

Prof. Đanluiđi Kondoreli (Gianluigi Condorelli)

Načelnik Odeljenja za kardiovaskularne bolesti

 

Dr. Mauricijo Gasparini (Maurizio Gasparini)

Direktor odeljenja

 

Dr. Dijego Ornagi (Diego Ornaghi)

Glavni hirurg

 

Dr. Bernard Rajmers (Bernhard Reimers)

Direktor odeljenja

 

Dr. Maria Gracija Bordoni (Maria Grazia Bordoni)

Direktor odeljenja

 

 

Стручњаци на тему

Odeljenja

Traži dalje