Bolnica Humanitas

Humanitas je visoko specijalizovana bolnica za nastavu i istraživački rad. Ona kombinuje specijalizovane centre za lečenje raka, kardiovaskularnih bolesti, neuroloških i ortopedskih oboljenja, kao i Oftalmološki centar i centar za Plodnost. Bolnica je takođe opremljena Urgentnim blokom i odeljenjem Radioterapije.