Bolnica Humanitas

Humanitas je visoko specijalizovana bolnica za nastavu i istraživački rad. Ona kombinuje specijalizovane centre za lečenje raka, kardiovaskularnih bolesti, neuroloških i ortopedskih oboljenja, kao i Oftalmološki centar i centar za Plodnost. Bolnica je takođe opremljena Urgentnim blokom i odeljenjem Radioterapije.

118
Operacije Pozorišta
108.159
Godišnje hirurgije
2.202
Lekari
189.375
Godišnje prihvatanje bolesnika
11.837.800
Godišnje ambulantne posete
928.000
pacijenti