Bolnica Humanitas

Humanitas je visoko specijalizovana bolnica za nastavu i istraživački rad. Ona kombinuje specijalizovane centre za lečenje raka, kardiovaskularnih bolesti, neuroloških i ortopedskih oboljenja, kao i Oftalmološki centar i centar za Plodnost. Bolnica je takođe opremljena Urgentnim blokom i odeljenjem Radioterapije.

115
Operacije Pozorišta
70.350
Godišnje hirurgije
1.882
Lekari
125.400
Godišnje prihvatanje bolesnika
7.000.000
Godišnje ambulantne posete
885.000
pacijenti