Centar za Rak

Centar koji čine izuzetno iskusni stručnjaci, sa interdisciplinarnim veštinama, usmerenim lečenjem zavisno od patologije i samog pacijenta, prostorije za pacijente, najsavremenije tehnologije, translacionog i bazičnog istraživanja, kao i bliska saradnja sa međunarodnim centrima za istraživanje raka. Humanitas centar za istraživanje i lečenje raka je sve ovo i mnogo, mnogo više.

 

On predstavlja organizacionu strukturu koncentrisanu oko tima visokokvalifikovanih specijalista koji se bave borbom protiv raka u okviru opšte bolnice, a koji su u stanju da odgovore u gotovo svakoj prilici (zavisno od potrebe, na primer na kardiološke, rehabilitacione i hitne slučajeve) sa organizacijom koja garantuje pomoć članovima porodice i kontinuiranu negu pacijenta i nakon što bude otpušten/a iz bolnice putem kućne hospitalizacije i saradnjom sa lokalnim zdravstvenim centrima.

 

Akreditovani Centar za rak pri bolnici Humanitas

 

Stručnjaci u ovoj oblasti

 

Dr. Marko Aloizio (Marco Alloisio)

Direktor odeljenja

 

Prof. Đorđo Ferućio Guaconi (Giorgio Ferruccio Guazzoni)

Direktor odeljenja

 

Prof. Armando Santoro

Direktor Centra

 

Prof. Marta Skorseti (Marta Scorsetti)

Direktor odeljenja

 

Prof. Gvido Torcili (Guido Torzilli)

Direktor odeljenja

 

Prof. Alesandro Zerbi (Alessandro Zerbi)

Direktor odeljenja

 

Стручњаци на тему