Humanitas predstavlja  visoko specijalizovanu akademsku instituciju i naučno istraživački centar.

Akreditovana je od strane Nacionalne zdravstvene službe, te Humanitas predstavlja  centar za lečenje karcinoma, kardiovaskularnih oboljenja, neuroloških i ortopedskih poremećaja, a predstavlja i Oftalmološki centar kao i Centar za lečenje infertiliteta.

Bolnica takođe poseduje Urgentni kao i Radiološki centar.

Italijansko ministarstvo zdravlja dodelilo je Humanitas-u status ‘’Istraživačkog centra’’ (IRCCS) sa glavnim osvrtom na oboljenja imunološkog sistema koja najčešće mogu varirati od karcinoma do reumatoidnog artritisa.

Humanitas predstavlja jednu od tehnološki najmodernijih bolnica u Evropi za lečenje karcinoma. Kliničko-bolnićki centar opremljen je sa:

Primenom najnovije generacije linearnih akceleratora koji se primenjuju u lečenju karcinoma.

Visoko diferencirane robotičke sisteme u cilju primene minimalno invazivnih hirurških procedura.

Poslednju generaciju lasera sa primenom u oftalmologiji

Sisteme (kao što su DoseWatch) koji automatski prikupljaju i analiziraju ozračenost pacijenta i ekspoziciju jodu

Imidžing tehnologije kao što su CAT sken sa primenom u Neurohirurgiji

 

Osnovna vizija Humanitas-a jeste neophodnost jedinstvene organizacije u cilju postizanja maksimalne efikasnosti i kliničkog kvaliteta. Iz tog razloga, Humanitas predstavlja preteču opšte bolnice kako na području Italije, tako i u Evropi, te je sertifikovana na polju pruženog kvaliteta usluga od strane Internacionalne zajedničke komisije  (2002, 2006, 2009, 2012 i 2015).

Prema istraživanju Harvardskog Univerziteta, koji predstavlja jednu od četiri najinovativnije zdravstvene ustanove širom sveta, Humanitas je obuhvaćen u studiji slučaja na Harvardskom poslovnom fakultetu, u kojoj se kombinuje ekonomski, razvojni i socijalni aspekt.

Kliničko-bolnički centar promoviše zdravstvenu negu, ranu detekciju i prevenciju oboljenja (primarna i sekundarna prevencija) putem vanbolničkih kao i naprednih i inovativnih usluga.

Humanitas nastoji da kontinuirano promoviše zdrav način života putem redovne fizičke aktivnosti kao i svakodnevnog načina života.

Humanitas aktivno učestvuje u mnogobrojnim medicinskim kampanjama koje promovišu neophodnost zdravog načina života.

Istraživački centar Humanitas-s predstavlja jednu od baza grupe naučnih institucija u Bergamu, Turin-u, Kataniji, Kastelanci (Vareze) i Milanu.