Međunarodno odeljenje Istraživačke bolnice Humanitas pruža svojim pacijentima stalnu jezičku, moralnu i psihološku podršku. Mi vam omogućujemo prevodioce, medicinske sestre u noćnim smenama, prevodilačke usluge na daljinu 24 sata dnevno, medicinsku dokumentaciju na maternjem jeziku. Na odeljenjima postoji medicinsko osoblje različitih nacionalnosti, kao i multinacionalni televizijski kanali. Sve ove pogodnosti omogućavaju ugodniji boravak pacijenta u ustanovi u inostranstvu, olakšavaju koncentraciju usmerenu na brži oporavak od bolesti i samim tim brzi povratak kući.

Nakon dobijanja zahteva za lečenjem, bi pravimo mogući plan lečenja, procenu preliminarnih troškova i raspored. Takođe pružamo podršku kod dobijanja vize, transporta od aerodroma do ustanove, smeštaj pacijenata na ambulantnom lečenju ili rođaka u hotelu pri bolnici, u hotelima/stanovima kod dužih boravaka ili u hotelima u Milanu po ugovornim cenama.

Osiguravajuća politika Humanitasa počiva na ugovornim odnosima sa međunarodnim osiguravajućim društvima, stoga, ukoliko posedujete polisu zdravstvenog osiguranja, imate mogućnost da budete lečeni Humanitasu po uslovima direktne uplate preko vašeg osiguravajućeg društva (troškove usluga pokrivene vašom polisom isplatiće Humanitasu vaše osiguravajuće društvo).