Ektroijon predstavlja izvrtanje očnog kapka (najčešće donjeg) ka spolja. Untrašnja ivica očnog kapka u tom slučaju ostaje izložena i sklona iritaciji, Ektropijom se najčešće javlja kod odraslih.  Kod blage ektropije samo se jedan deo očnog kapka odvaja od oka, dok se  u ozbiljnijim slučajevima cela dužina očnog kapka izvrće ka spolja.

Veštačke suze pomažu olakšavanje tegoba kod simpotma udruženih sa ektropijonom dok hirurški prisutup je takođe dostupan.

Simptomi

Očni kapak proizvodi suze i distribuira ih jednako putem treperenja. Suze održavaju oči lubrikovanim i dreniraju ih u male otvore na unutrašnjem delu očnih kapaka (punkta). Kod ektropijona, unutrašnji kapak odvaja se od oka i suze se ne dreniraju adekvatno što izaziva sledeće simptome:

Iritaciju: stagnaciju suza ili suvoću usled iritacije očiju i osećaja pečenja kao i crvenila očnih kapaka, belim beonjačama.

Pojačano suzenje: bez adekvatne drenaže , suze se mogu gomilati i konstantno preticati preko očnih jabučica izazivajući vodenaste il isuzne oči.

Ekscesivna suvoća: ektropijon može izazvati osećaj suvoće u očima, nakupljanje štetnih supstanci.

 

Uzroci

Ektrpijon može nastati usled:

Mišićne slabosti: mišići ispod regije oka oslabe tokom godina. Mišići i tetive pridržavaju oči i kapke zategnutim u odnosu na oko te se mogu relaksirati, dok očni kapci ispadaju ka spolja.

Paraliza facijalisa: u slučaju da se neki od nerava lica i mišića parališu, ako su afecirani i mišići očnih kapaka nastaje ektropijom

Ožiljni ili kožni problemi:  ožiljno tkivo usled facijalnih opekotina ili trauma zahvata očne jabučice.

Izrasline očnih jabučica: benigna ili kancerozna stanja na očnim jabučicama mogu izazvati ektropijon. Prethodna operacija, radijacija ili kozmetičke procdure mogu takođe voditi nastanku ektopijona u kasnijem periodu.

Kongenitlani ektropijon: u retkim slučajevima, ektropijon je prisutan od rođenja ali je najčešće udružen sa genetičkim poremećajima kao što je Down sindrom.

Reakcija na lekove :određeni lekovi (na primer kapi u lečenju glaukoma) mogu izazvati ektropijon.

 

Faktori rizika

Faktro irizika za nastanak ektropijona uključuju:

Starost: starije osobe poseduju povećan rizik za razvoj ektropijona

Prethodne operacije na oku: prethodne operacije naočnim kapcima (blefaroplastika) povećava šanse za nastanak ektropijona.

Prethodni karcinom, opekotine ili trauma: regije karcinoma kože na licu, facijalne opekotine ili trauma povećavaju rizik za nastanak ektropijona.

Komplikacije

Najčešće komplikacije udružene sa ektropijonom su iritacija i oštećenje korneje. Ektropijon dovodi do iritativnog oštećenja kornee i izlaže je faktorima spoljašnje sredine i isušivanju. To može rezultovati u kornelanu abraziju i ulcer, koji izazivaju trajni gubitak vida. Vlaženje očiju kapima može zaštititi korneu i prevenirati oštećenje dok se ektropijon ne koriguje.

Hirurgija

Postoji nekoliko tipova hirurških procedura u zavisnosti od uzroka i stanja okolog tkiva. Ektopijon izazvan slabljenjem mišića i ligamenata usled starenja može se korigovati hirurškom procedurom gde se manji deo donjeg kapka na spoljašnjoj regiji strane uklanja št ozetže mišiće i tetive kapka.

Ektropijon izazvan ožiljnim tkivom usled povrede ili prethodne operacije može se korigovati plasiranjem kožnog grafta iz gornjeg kapka ili iza uha i kreiranju suportivnog materijala donjeg kapka.

Nakon operativnog zahvata, nošenje protektivnog prekrivača u naredna 24 sata je neophodno uz primenu antibiotika i steroidnih ovlaživača oka.

Krvarenje i infekcija su mogući rizici hirurškog tretmana. Najčešće se javljaju privremeno oticanje i stvaranje hematoma u postoperativnom periodu.