Ezofagealni spazmi predstavljaju bolne mišićne kontrakcije koje zahvataju ezofagus, šuplji tubus između grla i želuca. Ezofagealni spazmi izazivaju iznenadni osećaj teškog bola u grudima koji traje od par minuta do par sati.

Ezofagealni spazmi pojavljuju se povremeno. Ipak, u određenim slučajevima, mišićne kontrakcije postanu učestale te mogu sprečiti da hrana i tečnost prolazi ezofagusom. Ezofagealni spazmi mogu voditi nastanku hroničnog bola i otežanom gutanju. Povremeni ezofagealni spazmi nisu imdikacija za tretman, ali lečenje je dostupno za ezofagealne spazme koji otežavaju svakodnevne fizičke aktivnosti kao što su hrana ili unos tečnosti.

 

Simptomi

Simptomi ezofagealnih spazama uključuju:

Osećaj stezanja u grudima, često intenzivan koji se mogu zameniti za srčani bol (angina).

Otežano gutanje (disfagija)

Osećaj knedle u grlu (globus)

Regurgitacija hrane i tečnosti u ezofagus (regurgitacija).

 

Uzroci

Tačan etiopatogenetski mehanizam nastanka ezofagealnih spazama još uvek je nejasan. Kod zdravog ezofagusa hrana se normalno kreće iz želuca u vidu serija koordinisanih mišićnih kontrakcija (peristaltika). Ezofagealni spazmi onemogućavaju ovaj process izazivajući koordinativne poteškoće mišićima lociranim u donjim partijama ezofagusa.

Tipovi ezofagealnih spazama:

Difuzni ezofagealni spazam: povremene kontrakcije u ezofagealnom mišiću. Ova forma spazama najčešće je udružena sa simptomima regurgitacije hrane ili tečnosti.

Ezofagus tipa vadičepa: izuzetno izražene kontrakcije ezofagealne muskulature. Izraženo bolni ezofagus uz znatno manji procenat nastanka regurgitacije hrane ili tečnosti.

 

Faktori rizika

Ezofagealni spazmi javljaju se češće kod žena nego kod osoba muškog pola. Drugi faktori rizika za nastanak ezofagealnog spazma uključuju:

Unos izuzetno tople ili hladne hrane ili tečnosti

Pečenje u grudima

Gastroezofagealnu refluksnu bolest (GERD)

Anksioznost.

 

Prevencija

Postoje određeni načini za prevenciju ezofagealnih variksa. Lečenje ili izbegavanje uklanjanja hrane i tečnosti može izazvati osećaj pečenja ili refluksa želudačnog sadržaja koje može smanjiti verovatnoću nastanka ezofagealnih spazama ili oslabiti ezofagealne kontrakcije.