Karcinom uretera je izuzetno redak karcinom porekla ćelija koje ograničavaju unutrašnju ivicu muskulaturnog sloja tubusa (uretera) koji povezuje bubreg sa mokraćnom bešikom. Ovaj tip karcinoma može se pojaviti kod starijih osoba ili individua prethodno lečene zbog prisustva karcinoma mokraćne bešike.  Pod terapeuskim pristupom karcinomu uretera podrazumevamo operativni zahvat, i u određenim slučajevima hemoterapiju.

 

Simptomi

Najčešći znaci i simptomi karcinoma uretera su:

Bol u leđima

Umor

Krvav ili tamno prebojen iscedak urina

Osećaj prečenja tokom mokrenja

Učestalo mokrenje

Unilateralan/bi lateralan bol tela (Jednostrani/obostrani bol tela)

Gubitak na težini

 

Uzroci

U ređim slučajevima, karcinom može urastati u urinarni trakt. Uzroci karcinoma uretera su još uvek nepoznati, ipak, iritacija bubrega usled izloženosti štetnim materijama porekla urina može biti inicijalni okidač. Ta iritacija najčešće je izazvana:

Oštećenjem bubrega

Izloženošću hemikalijama

Izloženošću  duvanskom dimu

 

Komplikacije

U komplikacije usled progresije karcinoma uretera mogu spadati:

Bubrežna insuficijencija

Širenje karcinoma

Lokalni rast i invazivnost tumora

 

Prevencija

Postupci koji mogu delovati preventivno na nastanak karcinoma uretera su:

Prestanak konzumacije duvana

Nošenje zaštitne opreme tokom ekspozicije toksičnim materijama

Pridržavanje saveta ordinirajućeg lekara o pravilnom načinu primene terapije