Definicija

Teniski lakat, poznat kao i lateralni epikondilitis, predstavlja bolno stanje koje nastaje usled prekomernih pokreta u mišićima i tetivama koji pripadaju zglobu lakta.

Individue kod kojih je prisutan ovaj poremećaj najčešće su po profesiji vodoinstalateri, slikari, stolari i kasapini, odnosno osobe čija je profesija zavisna od ponavljanih pokreta navedenog zgloba gornjih ekstremiteta.

Bol prisutan kod osoba sa teniskim laktom može se javiti usled podizanja ili savijanja gornjih ekstremiteta, tokom hvatanja manjih objekata ili prilikom uvrtanja podlaktice slično pri otvaranju kvake.

Terapeutski pristup kod postojanja teniskog lakta klasično podrazumeva odmor i administriranje medikamenata protiv bolova u cilju olakšanja pristunih tegoba. Kod ozbiljnijih slučajeva, hirurški tretman može biti indikovan.

 

Simptomi

Najčešći simptomi kod postojanja teniskog lakta podrazumevaju bol u spoljašnjim regijama lakta sa tendencijom propagiranja ka podlaktici i zglobu doručja. Bol i slabost uslovljavaju poteškoće prilikom:

Rukovanja

Podizanja ruku

Stezanja objekata

Otvaranja kvake

Držanja šoljice kafe

Otvaranja tegle

 

Uzroci

Teniski lakat najčešće je izazvan prekomernim pokretima u mišićima koji se pripajaju za zglobne regije lakta i poseduju funkciju ispružanja zgloba doručja. Ponavljani pokreti kao i oštećenje tkiva rezultuje manjim razderotinama i zapaljenskom reakcijom u blizini regije koštanog nastavka sa spoljašnje regije lakta.

Kao što samo ime sugeriše, teniski lakat nastaje usled igranja tenisa što podrazumeva česte pokrete gornjih ekstremiteta. Drugi češči pokreti gornjih ekstremiteta koji mogu izazvati teniski lakat uključuju:

Korišćenje vodoinstalaterskih instrumenata

Slikanje

Upotrebu makaza u baštovanstvu

Sviranje violine

Igranje sprotova upotrebom reketa

Prikucavanje šrafova u zid

 

Faktori rizika

Nekoliko faktora koji mogu izazvati nastanak teniskog lakta podrazumevaju:

Starost: teniski lakat najčešći je kod osoba u starosnom uzrastu između 30 i 50 godina

Profesionalni faktori: teniski lakat češći je kod osoba koje se bave konstantnim pokretima gornjih ekstremiteta kao što su vodoinstalateri, slikari i kuvari.

Bavljenje određenim sportovima: teniski lakat najčešće se javlja kod osoba koje se bave sportom gde se koristi reket kao što su badminton ili skvoš

 

Komplikacije

Moguće komplikacije koje nastaju usled prisustva teniskog lakta u slučaju nelečenja jeste hroničan bol u gornjem ekstremitetu. Nastala posledica onemogućava podizanje ili hvatanje objekata usled neadekvatnog zarastanja.

 

Lečenje

U najvećem broju slučajeva teniski lakat spontano zalečuje.

Kod blagih oblika teniskog lakta, primena medikamenata protiv bolova kao i terapeutskih samomera kao što je krioterapija plasiranjem leda na površinu obolele regije, izbegavanje fizičke aktivnosti koja izaziva bol kao i vežbe istezanja što može pomoći individui da uspostavi normalnu mišićnu aktivnost.

Kod ozbiljnijih slučajeva teniskog lakta, terapeutski modaliteti podrazumevaju:

Fizikalnu terapiju: vid terapije koji podrazumeva masažu i manipulaciju afecirane regije u cilju olakšanja simptoma udruženih sa postojanjem teniskog lakta i poboljšanja mišićne funkcije kao i koordinacije, pogotovo mišića podlaktice.

Imobilizacija: nošenje ortopedskih pomagala u cilju redukcije stresnih povreda tkiva

Hirurški pristup: podvrgavanje hirurškim procedurama u cilju uklanjanja oštećenog tkiva regije zgloba lakta

 

Prevencija

Iako ne postoji jasno definisan način prevencije nastanka teniskog lakta, postoji nekoliko preporuka koje mogu pomoći u redukciji stresnog napora zahvaćenog gornjeg ekstremiteta:

Korišćenje adekvatne opreme tokom učestvovanja u sportovima ili na poslu

Izbegavanje uske odeće i prekomernog korišćenja zgloba

Odmaranje nakon dugotrajnih pokreta gornjih ekstremiteta

Praktikovanje vežbi istezanja u cilju jačanja mišićne funkcije i snage.