Ventrikularna fibrilacija predstavlja poremećaj srčanog ritma koji nastaje usled brzih i iregularnih električnih impulsa. Fibrilacija predstavlja nekontrolisano grčenje mišićnih vlakana (fibrila) i kada nastaje u donjim prostorijama srca, naziva se ventrikularna fibrilacija.

Ventrikularna fibrilacija nastaje kada se srčani udar prekine, kao što je tokom perioda srčanog infarkta. Ovo za uzvrat izaziva pad u krvnom pritisku, što prekida dotok krvnog snabdevanja ka vitalnim organima.

Ovo stanje zahteva neodložnu medicinsku pomoć, kardiopulmonarnu reanimaciju (CPR) kao i defibrilaciju u cilju uspostavljanja normalnog srčanog ritma.

 

Simptomi

Gubitak svesti (onesvešćivanje) predstavlja najčešći znak ventrikularne fibrilacije. Drugi znaci i simptomi ventrikularne fibrilacije uključuju:

Bol u grudima

Ubrzan srčani rad

Vrtoglavicu

Mučninu

Gubitak daha

 

Uzroci

Srčani organ snabdeva krvlju plućni sistem, mozak i druge organe. Prilikom kontrakcija, električni impulsi postaju isprekidani, te nastaje ventrikularna fibrilacija usled čega se krv ne istiskuje iz srca.

Najčešći uzroci ventrikularne fibrilacije jesu srčani udar, kada mišić ne prima dovoljno kiseonika te nastaje formiranje ožiljnog tkiva u srčanoj muskulaturi pre nastanka infarkta srca.

U druge uzroke spade ventrikularna fibrilacija. Većina ventrikularnih fibrilacija traje manje od 30 sekundi i ne mora biti manifestna, dok u ozbiljnijim slučajevima VT može trajati duže od 30 sekundi, i usloviti nastanak srčanih palpitacija, vrtoglavice i nesvestica.

Druga stanja udružena sa ventrikulanom fibrilacijom uključuju:

Oboljenja srca prisutna po rođenju

Oboljenja srčanog mišića

Operacije na srcu

Suženje lumena arterija

Određena medikamentozna terapija

 

Faktori rizika

Faktori koji povećavaju rizik za nastanak ventrikularne fibrilacije ppodrazumevaju:

Prethodna pojava ventrikularne fibrilacije

Prethodni srčani udari

Kongenitalna srčana oboljenja

Oboljenja srčanog mišića

Povrede koje uslovljavaju nastanak oštećenja srčanog mišića

Upotreba ilegalnih droga

Elektrolitni disbalans