Indinavir je inhibitor protease koji redukuje nivoe HIV partikula u cirkualciji ali ne dovodi do izlečenja infektivnog procesa.

Šta je Indinavir?

Inidnavir se primenjuje u kombinaciji sa drugim lekovima koji redukuju rizik za nastanak HIV infekcije što podrazumeva stečeni sindrom imunodeficijencije (AIDS). Takođe se može primenjivati u kombinaciji sa drugim lekovima u cilju redukcije rizika za nastanak infekcije kod osoba eksponiranih virusu.

Kako se primenjuje Indinavir?

Indinavir se može primenjivati peroralno u formi kapsula. U principu, savetuje se primena 3 pojedinačne dnevne doze na prazan želudac (1 sat pre ili 2 sata nakon obroka). Ipak, u slučaju da Indinavir izaziva poremećaje želuca, neophodno je da se uzima zajedno sa obrokom (npr. obrano mleko).

 

Neželjeni efekti udruženi sa primenom Indinavira

 

Najčešći neželjeni efekti udruženi sa primenom Indinavira mogu biti:

 

 • Povećanje koncentracije glukoze u krvi
 • Ubrzan srčani rad
 • Vrtoglavica
 • Konfuzija
 • Unilateralan bol tela
 • Bol u gornjim partijama abdomena
 • Mišićni bol ili slabost
 • Žutica
 • Pojava hematoma ili krvarenja
 • Bol u leđima
 • Glavobolja
 • Mučnina
 • Urtikarija
 • Bledilo
 • Gubitak apetita
 • Svrab
 • Osip
 • Pojava krvi u urinu
 • Simptomi slični prehladi
 • Izražen umor
 • Tamniji urin
 • Pojava plikova ili deskvamacije

 

 

Kontraindikacije i mere opreza udružene sa primenom Indinavira:

 

U slučaju lečenja Didanozidom, savetuje se primena  leka najmanje 1 sat pre ili nakon Indinavira.

Pre primene Indinavira, neophodno je informisati lekara u slučaju:

 

 • U slučaju postojanja alergijske reakcije na aktivnu supstancu, metabolite ili druge lekove
 • U slučaju primene drugih lekova, biljnih preparata ili suplemenata,a naročito alfuzosina, alprazolama, amjodarona, cisaprida, ergot derivarta, lovastatina i drugih statina, midazolama (peroralno), pimozida, sildenafila i drugih lekova u lečenju erektilne disfunkcije, simvastatina, triazolama, bosentana, blokatora kalcijumskih kanala, kolhicina, deksametazona, flutikazona, itrakonazola, ketokonazola, HIV lekova, antiaritmika, imunosupresiva, midazolama (injekcija) fosfodiesteraznih inhibitora, fenobarbitala, fenitoina, rifabutina, rifampicina, salmeterola, tadalafila, trazodona, kao i oralnih suplemenata kao što su venlafaksin i kantarion.
 • U slučaju hemofilije, dijabetesa, poremećaja bubrega ili jetre
 • U slučaju trudnoće ili dojenja