Certoparin se primenjuje u lečenju prevencije postoperativng venskog tromboembolizma.

 

Šta predstavlja certoparin ?

 

Certoparin je antikoagulans.

 

Kako se primenjuje certoparin ?

 

Certoparin se primenjuje subkutano putem injekcione primene.

 

Neželjeni efekti udruženi sa primenom cetoparina

Najčešći neželjeni efekti udruženi sa primenom certoparina mogu biti:

 

 • Alopecija
 • Osteoporoza
 • Plućna embolija
 • Trombocitopenija

 

Neophodno je konsultovati se sa ordinirajućim lekarom u slučaju pojave sledećih simptoma:

 

 • Osip
 • Urtikarija
 • Svrab
 • Otežano disanje
 • Bol ili stezanje u grudima
 • Otok usne duplje, usana, lica ili jeziak

 

Kontraindikacije i mere opreza udružene sa primenom certoparina

Certoparin ne bi trebalo primenjivati kod osoba sa povećanim rizikom za nastanak krvarenja.

 

Pre primene lečenja sa certopainom, neophodno je konsultovati ordinirajućeg lekara o:

 

 • U slučaju alergijske reakcije na aktivnu supstancu, metabolite ili druge lekove ili hranu
 • U slučaju postojanja hemoragijskih poremećaja krvi, trombocitopenije, peptičnog ulkusa, kardiovaskularnih poremećaja, bakterijskog endokarditisa, ozbiljne hipertenzije, ezofagealnih variksa ili težih bubrežnih poremećaja ili oštećenja jetre
 • U slučaju planiranja operativnog zahvata sa povećanim rizikom za nastanak krvarenja
 • U slučaju trudnoće ili dojenja