Mišićna atrofija predstavlja stanje koje se karakteriše redukcijom (smanjenjem) volumena kao i funkcionalnom degeneracijom mišića.  Najčešće nastaje usled smanjenja volumena pojedinačnih ćelija koje ih grade kao i međućelijske supstance.

 

Uzroci mogu biti fiziološki (na primer: starenje) ili patološki (na primer: određena oboljenja).

 

Mišićna paraliza (oduzetost) predstavlja gubitak mišićne funkcije.  Postoje dve vrste mišićne paralize:

 

 • Flakcidna, koja se takođe naziva i ‘’periferna’’ili ‘’atrofična’’ i karakteriše se gubitkom voljnih pokreta. Praćena smanjenjem mišićnog tonusa (mišići su mlitavi i istanjeni, kao u slučaju botulizma).

 

 

 • Flakcidna paraliza može takođe zahvatiti pojedinačne mišiće.

Spastičnost predstavlja gubitak voljnih pokreta i praćena je pojačanim mišićnim tonusom što rezultuje stanjem konstantne mišićne kontrakcije (spastičnosti) mišića (na primer: u slučaju tetanusne infekcije).

 

 

Koja oboljenja mogu biti udružena sa postojanjem mišićne atrofije?

 

Poremećaji udruženi sa prisustvom atrofije i flakcidne paralize mišića mogu biti sledeći:

 

 • Burzitis
 • Botulizam
 • Ciroza jetre
 • Ihtioza
 • Lepra
 • Diabetesno stopalo
 • Poliomijelitis
 • Sifilis
 • Sindrom karpalnog tunela

 

 

Najbitnije je imati na umu da gore prikazana lista nije definitivna, te je neophodno konsultovati ordinirajućeg lekara u slučaju perzistiranja tegoba.

 

 

Koja terapija se primenjuje u lečenju mišićne atrofije ?

 

Budući da prouzrokovači mišićne atrofije mogu biti različiti, sam terapijski pristup može se znatno razlikovati i zavisiće od primarnog uzroka oboljenja.

Kada je najoptimalnije konsultovati  se sa ordinirajućim lekarom u slučaju mišićne atrofije?

 

U slučaju atrofije i flakcidne  mišićne paralyze uvek je neophodno posavetovati se sa ordinirajućim lekarom, pogotovo u slučaju postojanja pridruženih oboljenja (pogledati listu uduženih poremećaja).