Pulmonologija je grana medicine koja se bavi proučavanjam anatomije, funkcije i bolesti pluća i ostalih organa disajnog sistema, kao na primer bronhija i trahije. Pulmonologija je nauka koja se bavi istraživanjem i lečenjem bolesti disajnih organa.

Čime se bavi pulmonolog?

Pulmonolog je lekar specijalizovan u oblasti pulmonologije. Pulmonolozi se bave dijagnoziranjem i lečenjem bolesti koje utiču na strukturu i normalno funkcionisanje organa respiratornog sistema – larinksa, trahije, bronhija, pluća, dijafragme i rebara. Pulmonolog je specijalista koji se bavi lečenjem patologija za koje je prethodno dao dijagnozu, kako bi se izbeglo stvaranje problema sa zatajenjem disajnih organa ili usporio razvitak bolesti.

Pulmonolog je takođe lekar koji je specijalizovan za hirurške intervencije na sistemu organa za disanje. Pulmonolog često blisko sarađuje sa kardiovaskularnim hirurzima i specijalistima za grudni koš, kao i specijalistima za alergije.

Koje sve bolesti može lečiti pulmonolog?

Pulmonolog se bavi lečenjem sledećih bolesti:

 • Alergijska astma
 • Bronhopneumonija – i hronična i akutna bronhopneumonija
 • Druge inflamatorne bolesti respiratornog sistema poput laringitisa, bronhitisa i upale pluća
 • Hronična opstruktivna bolest pluća
 • Tuberkuloza
 • Rak pluća
 • Sarkoidoza

Koje sve procedure koristi pulmonolog?

Pulmonolog procenjuje stanje pacijenta tako što prvo sakuplja podatke o njegovom prethodnom i sadašnjem zdravstvenom stanju, kao i istoriju zdravstvenih problema u užoj porodici. Među ovim podacima mogu se naći informacije o mogućim faktorima koji povećavaju rizik od nastajanja bolesti pluća i disajnog sistema. Pulmonolog istražuje koji su mogući faktori rizika kod svakog pacijenta – da li pacijent puši, da li je izlagan toksičnim supstancama i da li pati od alergija ili kardiovaskularnih bolesti.

Nakon prikupljanja podataka, pulmonolog pregleda svakog pacijenta tako što mu osluškuje i opipava grudni koš. Ukoliko su nalazi nejasni, pacijent se može uputiti na neki od sledećih dijagnostičkih testova:

 • Laboratorijska analiza
 • Biopsija
 • Endoskopija
 • Rendgen grudnog koša
 • Spirometrija
 • CAT skener

U zavisnsti od nalaza, pulmonolog može preporučiti operaciju kojom će se odstraniti problem ili ugratiti veštačka proteza koja omogućava normalno disanje.

Kada treba posetiti pulmonologa?

Pacijent se treba obratiti pulmonologu ukoliko primeti neke od sledećih simptoma:

 • Uporan kašalj sa iskašljavanjem velike količine šlajma
 • Gubitak daha
 • Šištanje ili pištanje pluća prilikom disanja

Najbolje je posetiti pulmonologa čim se jave simptomi kako bi se izbegla progresija bolesti.