Η Μονάδα Κλινικής Καρδιολογίας ασχολείται με ασθενείς που έχουν αναπτύξει καρδιακή ανεπάρκεια ως αποτέλεσμα καρδιαγγειακών παθήσεων, όπως η ισχαιμική καρδιακή νόσος (στηθάγχη, καρδιακή προσβολή), η μυοκαρδιοπάθεια, η βαλβιδική καρδιακή νόσος, οι αρρυθμίες και η υπέρταση. Οι δραστηριότητες χωρίζονται σε ένα σύστημα προαιρετικής νοσηλείας και επειγόντων περιστατικών (πάνω από το 30% των ασθενών που εισέρχονται στα ΤΕΠ έχουν καρδιαγγειακά προβλήματα και εξετάζονται από ειδικό), περιστατικά προ-εισαγωγής (όλοι οι ασθενείς που υπόκεινται σε προαιρετικό χειρουργείο εξετάζονται κλινικά και ουσιαστικά) και εξωτερικοί ασθενείς.

 

Μια καρδιακή αξιολόγηση συνίσταται στη χρήση ουσιαστικών μεθόδων (όπως, η εργομετρία, η δυναμική ηλεκτροκαρδιογραφία, η ηχοκαρδιογραφία, η πυρηνική ιατρική, η ακτινολογία, κλπ.), που όλες μαζί με την κλινική εξέταση παρέχουν και βελτιστοποιούν τη διάγνωση και τη θεραπεία των ασθενών.

 

Η Μονάδα εξασφαλίζει ότι οι ασθενείς με καρδιακή νόσο θα λάβουν σωστή διάγνωση και πρόγνωση με την πιο κατάλληλη μορφή θεραπείας. Όντας τριτοβάθμιο κέντρο, η θεραπεία των συνδρόμων καρδιακής ανεπάρκειας επιτυγχάνεται μέσω μιας διεπιστημονικής προσέγγισης, που περιλαμβάνει τη συνεργασία μεταξύ καρδιολόγων, ειδικών νοσηλευτών και άλλου προσωπικού ανάλογα με τις ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτροφυσιολόγων, των επεμβατικών καρδιολόγων, των καρδιοχειρουργών, των ψυχολόγων και των φυσιοθεραπευτών. Το κέντρο παρέχει τόσο την αυτο-εκπαίδευση και εφαρμογή της ιατρικής θεραπείας που διδάσκεται μέσω προηγμένων μαθημάτων, όπως: θεραπεία καρδιακού επανασυγχρονισμού, θεραπεία / πρόληψη των αρρυθμιών, διόρθωση της στεφανιαίας νόσου και της βαλβιδικής καρδιακής νόσου, μέχρι την θεραπεία της καρδιακής αντικατάστασης μέσω της εμφύτευσης συσκευών μηχανικής υποβοήθησης ή την ένταξη σε λίστες μεταμόσχευσης καρδιάς σε εξειδικευμένα κέντρα, αναγνωρισμένα στην περιοχή της Λομβαρδίας. Υπάρχει, επίσης, μια δίοδος επικοινωνίας σε περίπτωση αιφνίδιου προβλήματος, για να μειωθεί ο κίνδυνος νοσηλείας. Τέλος, η Μονάδα συμμετέχει σε εθνικές και διεθνείς κλινικές μελέτες για τη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας.