Oddział Kardiologii Klinicznej zajmuje się pacjentami, u których rozwinęła się niewydolność serca w wyniku choroby sercowo-naczyniowej, takiej jak choroba niedokrwienna serca (dławica piersiowa, zawał serca), kardiomiopatia, wada zastawkowa serca, arytmie i nadciśnienie. Działalność Oddziału dzieli się na system planowej hospitalizacji i oddział ratunkowy (ponad 30% pacejntów, którzy są przyjmowani na oddział ratunkowy, ma problemy sercowo-naczyniowe i są oni poddawani fachowej poradzie), pomieszczenie oczekujące (wszyscy pacjenci poddawani planowej operacji są badani i oceniani na podstawie badania klinicznego i z puntu widzenia instrumentalnego) i ambulatoria.

 

Ocena kardiologiczna polega na zastosowaniu metod instrumentalnych (ergometria, elektrokardiografia dynamiczna, echokardiografia, medycyna nuklearna, radiologia), które razem z działanami kliniki zapewniają i optymalizują diagnozę i leczenie pacjentów.

 

Oddział zapewnia, że pacjenci z niewydolnością serca otrzymają prawidłową diagnozę i rokowanie oraz najbardziej odpowiednią formę leczenia. Jako ośrodek wyższego stopnia, w leczeniu zespołów niewydolności serca stosujemy interdyscyplinarne podejście obejmujące współpracę kardiologów, pielęgniarek i w razie potrzeby innych pracowników, w tym elektrofizjologów, kardiologów interwencyjnych, kardiochirurgów, psychologów i fizjoterapeutów. Centrum zapewnia zarówno edukację na temat dbania o siebie, jak i wdrażanie leczenia medycznego poprzez zaawansowane kursy pielęgniarskie, takie jak: terapia resynchronizująca, leczenie / zapobieganie artymii, korekta choroby wieńcowej i wady zastawkowej serca, aż po wymianę serca, terapia poprzez implantację mechanicznych urządzeń wspomagających lub włączenie na listę przeszczepów w wyspecjalizowanych ośrodkach, mających uznanie w regionie Lombardii. Istnieje również kanał kontaktowy w przypadku gwałtownego pogorszenia się stanu pacjenta, w celu zmniejszenia ryzyka konieczności hospitalizacji. Oddział uczestniczy także w krajowych i międzynarodowych badaniach klinicznych dotyczących leczenia niewydolności serca.