W przypadku Humanitas ścisłe powiązanie między skutecznym zarządzaniem a wysoką jakością działań klinicznych jest obowiązkowe. Konsekwentnie, Humanitas była pierwszą polikliniką we Włoszech i jedną z nielicznych w Europie, która otrzymała certyfikat Joint Commission International. To potwierdzenie doskonałości zostało odnowione pięć razy od 2002 roku i wymagało zgodności z ponad 1300 standardami.

 

Humanitas, uznany przez Uniwersytet Harvard za jeden z czterech najbardziej innowacyjnych szpitali na świecie, jest studium przypadku dla jego modelu organizacji, który łączy w sobie jakość opieki ze zrównoważeniem gospodarczym, rozwojem i odpowiedzialnością społeczną.

 

„…Organizacje powinny się konfigurować, aby osiągać najlepsze wyniki w trzech zadaniach: stosowanie najlepszych praktyk naukowych w zakresie leczenia dobrze poznanych chorób, wykorzystywanie prób i błędów w rozwiązywaniu trudnych lub źle zrozumianych warunków oraz przechwytywanie i stosowanie uczenia się generowanego dzień po dniu. Intermountain Healthcare, Cleveland Clinic i Virginia Mason w Stanach Zjednoczonych oraz Istituto Clinico Humanitas we Włoszech należą do organizacji, które dokonują wielkich postępów w zakresie poprawy wyników leczenia pacjentów i eliminacji marnotrawstwa. Choć przeszkody w rozwoju są liczne, organizacje te udowadniają, że zmiana jest możliwa…”

 

„…Organizacje te rozumieją, że wiedza medyczna jest obecnie zbyt obszerna, aby mogła być przechowywana w głowach poszczególnych lekarzy i musi być wbudowana w protokoły i procedury. Innymi słowy, zdają sobie sprawę, że leczenie chorób stało się odpowiedzialnością organizacyjną. Świadomie wykorzystują swoje zasoby, aby osiągnąć jak najlepsze wyniki leczenia pacjenta, gromadzić i wykorzystywać dane, aby bezustannie poprawiać wydajność, a codzienną praktykę medycyny traktować jako źródło wglądu i innowacji…”

 

(Prof. R. Bohmer, Harvard Business Review, 30 kwietnia 2010, strona 38)