Kliniczne i naukowe działania Oddziału Operacyjnego Chirurgi Ogólnej i Chirurgi Układu Pokarmowego, we współpracy z uniwersytetem, zajmują się badaniem i leczeniem chorób wątroby, trzustki i jelita grubego, zarówno przypadków złośliwych, jak i łagodnych.

 

Aktywne sekcje wchodzące w skład Oddziału Operacyjnego obejmują:

 

Chirurgię ogólną i chirurgię jednodniową

Chirurgię w nagłych przypadkach

Jednostki operacyjne okrężnicy i chirurgię odbytnicy i trzustki.

 

Oddział ten stosuje również minimalnie inwazyjne laparoskopowe techniki chirurgiczne w leczeniu chorób nowotworowych. W niektórych przypadkach możliwe jest obecnie laparoskopowe wycięcie wątroby, z ogromnymi korzyściami w przebiegu pooperacyjnym.

 

Istnieją również techniki leczenia laparoskopowego dla schorzeń śródmiąższowych i innych niż śródmiąższowe (w szczególności ablacja z falami radiowymi, w dziedzinie której nasz oddział na największe doświadczenie w kraju) u pacjentów z nowotworami, którzy nie kwalifikują się do resekcji chirurgicznej.

 

Głównie resekcje trzustki na nowotwory są stosowane w przypadku złośliwych i łagodnych nowotworów; w tym celu nasz ośrodek stosuje również resekcję laparoskopową z zachowaniem lub z usunięciem śledziony.