Protetyczny typ operacji ortopedycznej jest w stanie skutecznie wyleczyć zwyrodnieniową chorobę stawów, w szczególności zwyrodnienie stawów, jak również niewielkie złamania, zapalenie stawów i guzy. Dzięki ewolucji technik i materiałów, implantacja protezy pozwala uzyskać trwały efekt i jest w stanie usunąć ból i przywrócić mobilność i funkcjonalność, normalną artykulację, a także, u pacjentów w młodym wieku, zapewnia możliwość uprawiania niektórych sportów.

 

Zespół wykorzystuje różne typy implantów: niecementowe, które posiadają trzon ze stopu tytanu i są nakładane w bezpośrednim kontakcie z kością; oraz cementowe lub pokryte warstwą cementu akrylowego, która zapobiega bezpośredniemu kontaktowi trzonu z kością, a także proteza powierzchniowa. Różne typy implantów są tak samo porządne, niezawodne i trwałe. Wybór protezy dokonywany jest przez chirurga, który w prawidłowy sposób interpretuje parametry, z których wynikają wskazania do zastosowania danego rodzaju protezy zamiast innego (płeć, wiek, wskaźnik osteoporozy, wskaźnik morfo-korowy, potrzebna wydajność i tym podobne).

 

Protezy stawu kolanowego są wszczepiane przy pomocy technik minimalnie inwazyjnych, dlatego można w tym przypadku stosować małe protezy pojedynczego kłykcia. Całkowita wymiana stawu kolanowego jest również możliwa i można do niej użyć protezy cementowej lub niecementowej. W niektórych przypadkach sugeruje się korzystanie z nawigacji za pomocą złożonych skomputeryzowanych narzędzi.

 

W Humanitas chirurgiczne wskazanie choroby zwyrodnieniowej stawów (postać choroby stawu biodrowego) jest zwykle przeprowadzane po zakończeniu konserwatywnej terapii farmakologicznej i fizycznej, w celu przywrócenia lub utrzymania funkcjonalności stawu. Przed zabiegiem pacjent jest poddawany wszystkim niezbędnym badaniom i badaniu krwi w celu ewentualnej auto-transfuzji podczas operacji.

 

Przygotowania w szpitalu dziennym minimalizują potrzebę hospitalizacji. Zabieg implantacji protezy może być wykonany tradycyjnym sposobem lub techniką minimalnie inwazyjną, z nacięciem o długości kilku centymetrów. Zabieg może być mniej lub bardziej konserwatywny, w zależności od rodzaju zastosowanej protezy: klasyczna w pełni zastępuje głowę i szyjkę kości udowej; z drugiej strony, zabieg powierzchniowy, zwykle stosowany u młodszych pacjentów, jest wykorzystywany do głowy kości udowej i panewki.

 

Po zabiegu średni czas pobytu w szpitalu wynosi 4 dni. Pacjent jest następnie odsyłany na oddział, gdzie rozpoczyna rehabilitację, która może być kontynuowana w domu.