Oddział Operacyjny Chirurgii Przełykowo-Gastrycznej zajmuje się leczeniem chirurgicznym  i okołooperacyjnym leczeniem pacjentów cierpiących z powodu zaburzeń czynnościowych i organicznych przełyku i żołądka, takich jak choroba refluksowa (z dowolnymi następstwami, na przykład przełykiem Barreta), achalazja, uchyłek gardła i przełyku (Zenker) i pierwszych uchyłków epifrenicznych oraz łagodnych i złośliwych nowotworów przełyku i żołądka (mięśniak gładki, GIST, gruczolakoraki, guzy płaskonabłonkowe, a także rzadkie nowotwory).

 

W przypadku wszystkich zabiegów przeprowadza się minimalnie inwazyjną operację, zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi, która to dziedzina rozwijała się przez lata dzięki uznanemu szerzej doświadczeniu specjalistó Humanitas.

 

Pośród przeprowadzonych operacji resekcji, resekcja przełyku i resekcja żołądka stanowią dwie z bardziej skomplikowanych procedur chirurgicznych, które wymagają skoordynowanej współpracy interdyscyplinarnej w zarządzaniu okołooperacyjnym (przed, podczas i po operacji).

 

W Humanitas chirurgia przełyku i żołądka opiera się na oddanym zespole utworzonym przez chirurgów, anestezjologów, fizjoterapeutów, dietetyków, służby socjalne, onkologów, radioterapeutów, patologów anatomicznych, radiologów, endoskopistów i gastroenterologów, którzy wspólnie pracują nad określeniem najlepszej ścieżki leczenia.

 

Oddział, we współpracy z innymi jednostkami operacyjnymi, jest odpowiedzialny za opracowanie protokołów diagnostycznych i terapeutycznych dla chorób funkcjonalnych oraz łagodnych i złośliwych nowotworów przełyku i żołądka. Ponadto, wewnętrznie lub we współpracy z ośrodkami krajowymi i międzynarodowymi opracowuje się i / lub prowadzi innowacyjne badania kliniczne w celu określenia nowych strategii chirurgicznych.

 

Szczególną uwagę zwraca się na integrację kompetencji na poziomie wielodyscyplinarnym w leczeniu łagodnych i złośliwych nowotworów (biorąc pod uwagę aktywną współpracę z Centrum Raka) górnego odcinka przewodu pokarmowego, z cotygodniowymi spotkaniami poświęconymi określeniu najlepszych strategii leczenia dla każdego pacjenta.