Aktywność kliniczna Oddziału Chirurgii Ręki obejmuje cały obszar kompetencji kostno-stawowych, mięśniowo-ścięgniowych, nerwowych, naczyniowych, skóry rąk i chorób nadgarstka oraz wykonuje zabiegi zarówno elektywne, jak i urazowe.

 

Zespół wykorzystuje chirurgię artroskopową, mikrochirurgię i chirurgię protetyczną jako wyrafinowane techniki chirurgiczne.

 

Pacjenci są monitorowani przez chirurgów od pierwszej wizyty ambulatoryjnej, przez cały proces diagnostyczny i terapeutyczny.

 

Ponad 90% operacji odbywa się na zasadzie operacji jednodniowych. Pacjenci z poważnymi problemami zdrowotnymi, ci mieszkający daleko od szpitala lub pacjenci, którzy muszą przejść wysoce inwazyjne operacje są hospitalizowani przez okres niezbędny do zapewnienia im bezpieczeństwa i opieki.

 

Rehabilitacja pooperacyjna jest ważną częścią każdego leczenia. Zespół terapeutów rąk pracuje wspólnie z chirurgami. Protokoły rehabilitacyjne rozpoczynają się w dniu operacji i są dobierane do każdego pacjenta. Wyniki leczenia są stale monitorowane i wykorzystywane w formie testu, w celu poprawy jakości opieki.

 

Oddział zajmuje się również wadami wrodzonymi, które dotykają dzieci, zwracając szczególną uwagę zarówno na procesy techniczne (chirurgiczne i anestezjologiczne), jak i organizacyjne, zapewniając odpowiednie urządzenia do przyjmowania młodych pacjentów i zapewnienia im przyjemnego środowiska.

 

Protokoły badawcze i programy szkoleniowe są stale przeprowadzane na Oddziale.