Leczenie zaburzeń trzustki wymaga specjalistycznej wiedzy i pracy oddanego zespołu, ponieważ są one stosunkowo rzadkie i wymagają złożonej diagnostyki i operacji. Zespół Chirurgii Trzustkowej Humanitas ma duże doświadczenie w leczeniu chorób trzustki i aktywnie współpracuje z innymi specjalistycznymi usługami szpitala (gastroenterologia, endoskopia, onkologia, radioterapia, radiologia, medycyna nuklearna, diabetologia, endokrynologia, anatomia patologiczna), aby zaoferować odpowiednią wiedzę medyczną i najnowocześniejszą technologię diagnozowania, leczenia i badania tych zaburzeń. Współpracuje również z wieloma innymi włoskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi (takimi jak Karolinska w Sztokholmie i St. Vincent w Dublinie), aby pomóc w ulepszaniu know-how w tym sektorze medycyny. Operacja trzustki jest uważana za jedną z najbardziej złożonych operacji chirurgicznych jamy brzusznej. Zwykle uważa się ją za zabieg w grupie wysokiego ryzyka. Różne badania naukowe wykazały, że ryzyko poważnych powikłań po operacji trzustki jest mniejsze w tych ośrodkach, w których regularnie wykonuje się te operacje. Sekcja Humanitas w chirurgii trzustki wykonuje około 150 trzustkowych resekcji rocznie, przy śmiertelności chirurgicznej mniejszej niż 2%. Zespół Chirurgii trzustkowej Humanitas wykonuje standardowe resekcje trzustki; ma szczególne doświadczenie w wykonywaniu nietypowych operacji, oszczędzając miękisz trzustki w przypadku łagodnych i złośliwych nowotworów o niskim stopniu złośliwości. Większość operacji musi być wykonywana w „tradycyjny” sposób, czyli z klasycznym nacięciem ściany brzucha, ze względu na dużą trudność techniczną tej operacji. Jednak w niektórych przypadkach możliwe jest wykonanie operacji laparoskopowo, a więc techniką małoinwazyjną, z mniejszym bólem pooperacyjnym i taką samą skutecznością leczenia. Zespół Chirurgii Trzustkowej Humanitas przywiązuje ogromną wagę do zarządzania okołooperacyjnego (kontrola bólu, mobilizacja, odżwywianie i tym podobne), stosując się do ulepszonych programów rekonwalescencji w ścisłej współpracy z anestezjologami i oddanymi pielęgniarkami.