Oddział Operacyjny Chirurgicznego Leczenia Otyłości, kierowany przez doktora Giuseppe Marinari, prowadzi zarówno działalność ambulatoryjną, jak i stacjonarną.

 

Działania ambulatoryjne, organizowane w oparciu o multidyscyplinarny model, mają na celu diagnozowanie otyłości i innych powiązanych z nią chorób, a także wybór różnych możliwych form leczenia. W wybranych przypadkach czynności ambulatoryjne obejmują również kurs przygotowujący pacjenta pod względem psychologicznym i żywieniowym przed planowaną operacją oraz, we wszystkich przypadkach, pacjenci po operacji bariatrycznej są objęci długoterminową kontrolą. Działalność stacjonarna jest związana z samymi operacjami bariatrycznymi.

 

Zespół przeprowadza cztery zatwierdzone w skali międzynarodowej interwencje, które są obenie częścią chirurgicznego leczenia otyłości (regulowana opaska żołądkowa, rękawowa resekcja żołądka, zmniejszenie żołądka, wyłączenie żółciowo-trzustkowe lub zmiana przełyku dwunastnicy) i specjalizuje się w chirurgii rewizyjnej, to znaczy w wykonywaniu drugiej lub trzeciej operacji, koniecznej w przypadku niepowodzenia w utracie wagi lub po wystąpieniu długotrwałych powikłań.

 

Zespół zdobył znaczne doświadczenie w dziedzinie minimalnie inwazyjnej chirurgii laparoskopowej, która jest podejściem przeznaczonym do prawie wszystkich przeprowadzanych zabiegów; oraz w stosowaniu metodologii ERAS w chirurgii bariatrycznej, która umożliwia bezpieczną i szybką regenerację pooperacyjną przy minimalnym użyciu prowadników, cewników, drenów, minimalizując ból i czas trwania pobytu w szpitalu.

 

Jednostka operacyjna wykazuje doskonałe przygotowanie w szerokim zakresie oferowanych procedur terapeutycznych (przeprowadza się wszystkie zatwierdzone zabiegi, jak również zabiegi chirurgii rewizyjnej), w dużej liczbie operacji przeprowadzanych rocznie, co skutkuje standaryzacją procedur i niskim odsetkiem powikłań; oraz w gromadzonej przez lata wiedzy pod względem zasad żywienia, która pozwala na zachowanie spokoju, nawet w przypadku zaburzeń w oddychaniu pacjenta.

 

Aby ułatwić dostęp do chirurgii bariatrycznej i zapewnić ścisłe przestrzeganie wizyt kontrolnych po operacji, lekarze jednostek operacyjnych są dostępni w różnych lokalizacjach w całym kraju.