Ultrasonografia to test, który zapewnia obraz narządów wewnętrznych i różnych struktur ciała. Jest to technika diagnostyczna, która może mieć zastosowanie w wielu specjalnościach, w szczególności w ginekologii, położnictwie, ortopedii, urologii, hepatologii i gastroenterologii. Ponieważ jest to dość sprawne badanie, bez przeciwwskazań dla pacjenta, często stanowi, wraz z badaniem klinicznym, wstępne podejście do diagnozowania większości chorób. Ewolucja technologiczna maszyn pozwoliła jeszcze bardziej rozszerzyć pole zainteresowań: stosowanie ultrasonografii i medycyny wewnętrznej przeszło do niemal wszystkich specjalności.

 

Obecnie dziedziny, w których stosuje się ultradźwięki, to choroby wewnętrzne (badanie wątroby, trzustki, śledziony, nerek), położnictwo i ginekologia oraz medycyna naczyniowa (choroby żył i tętnic).

 

Ultradźwięki Dopplera to ostatnia rewolucja technologiczna, ponieważ nie ogranicza się do wizualizacji narządów wewnętrznych, ale dostarcza również informacji o przepływie krwi w tętnicach i żyłach, które pomagają w lepszym badaniu chorób naczyniowych, a w szczególności zwężeń tych organów.

 

Najnowsze zastosowania ultradźwięków obejmują technikę endokawitarną lub badania prostaty i miednicy wykonywane przez wewnętrznie wprowadzone sondy, które zapewniają dokładniejsze wyniki. Co więcej, najnowsze osiągnięcia pozwalają ultradźwiękom badać struktury stawów, mięśni i ścięgien; zastosowanie to wciąż ewoluuje. Stosowanie ultrasonograficznego środka kontrastowego, który został wprowadzony niedawno, jeszcze bardziej poprawiło zdolność diagnostyczną tej metody, szczególnie w dziedzinie onkologii.