Echokardiografia to technika wykorzystująca obrazowanie ultrasonograficzne do wizualizacji anatomii serca i jego funkcji. Przede wszystkim jest nam w stanie dostarczyć informacji na temat kurczliwości serca, morfologii zastawek serca i przepływu krwi.

 

Echokardiografia jest nieinwazyjną i bezbolesną procedurą, wolną od wszelkich uszkodzeń biologicznych i łatwą do powtórzenia, do tego stopnia, że stała się nieodzowną pomocą w klinicznej ocenie badań diagnostycznych u pacjentów kardiologicznych po czasie leczenia.

 

Pierwszym podejściem diagnostycznym u pacjentów z podejrzeniem choroby serca jest technika echokardiograficzna „Transthoracic”, w której wykorzystuje się pewien rodzaj sondy, która po oparciu o powierzchnię klatki piersiowej emituje serię fal dźwiękowych poprzez obrazowanie ultrasonograficzne. Po podświetleniu impulsów są one przesyłane z urządzenia i wykorzystywane do obrazowania struktur serca w czasie rzeczywistym. Badanie może być przeprowadzone zarówno w warunkach podstawowych w spoczynku, jak i po wysiłku fizycznym lub farmakologicznym z, jeśli to konieczne, użyciem niejonizujących środków kontrastowych, nieszkodliwych dla zdrowia. Tak więc w ciągu kilku minut można łatwo uzyskać wszystkie niezbędne informacje potrzebne do sformułowania poprawnej oceny diagnostycznej.

 

Echokardiografia przezprzełykowa, za pomocą endoskopu, może ujawnić niektóre patologiczne formy, które w przeciwnym razie są trudne do zdiagnozowania, takie jak niektóre typy złożonych wad zastawkowych, obecność rzadkich wad wrodzonych, choroby aorty piersiowej i zator pochodzenia sercowego.

 

Niedawno wprowadzona została echokardiografia 3D (trójwymiarowa), umożliwiająca lepszą ocenę pracy serca. Metoda ta okazuje się szczególnie przydatna w badaniu chorób zastawek, zwłaszcza w zastawce mitralnej i przy wadach przegrody.

 

Oddział Operacyjny Echokardiogragii korzysta z ultrasonografów najnowszej generacji, zaktualizowanych o najnowsze technologie, oferując pacjentom wysoki standard jakości i dokładność diagnostyczną.