Endoskopia jest techniką diagnostyczną i terapeutyczną, która zapewnia bezpośredni wgląd do wnętrza niektórych narządów, w celu zweryfikowania ewentualnej obecności zmian lub uszkodzeń, a jeśli to konieczne, przeprowadzenia niewielkich interwencji, takich jak usunięcie materiału patologicznego, kauteryzacja i biopsja. Endoskopia to technika, która wykorzystuje specyficzne instrumenty (endoskopy), zazwyczaj składające się z małej elastycznej rurki złożonej z bardzo cienkich włókien optycznych, które są wkładane do ciała przez naturalne otwory: jamę ustną lub odbyt, w zależności od obszaru, który należy zbadać.

 

Testy najczęściej wykonywane tą techniką to gastroskopia, stosowana do badania przełyku, żołądka i dwunastnicy oraz kolonoskopia, wykorzystywana do badania jelita.

 

Obecnie endoskopia jest jednoetapowym środkiem diagnostycznym, niezbędnym w przypadku wszystkich chorób żołądkowo-jelitowych. W zasadzie umożliwia ona zarówno identyfikację i charakteryzację łagodnych patologii, jak i zapobieganie, monitorowanie i leczenie złośliwych komórek.

 

Na nowym Oddziale Endoskopii w Humanitas przeprowadzane są wszystkie rodzaje badań endoskopowych, diagnostycznych i terapeutycznych, a obecnie dostępna jest bardziej zaawansowana endoskopia kapsułkowa, stosowana dla układu żołądkowo-jelitowego. Środowisko ośrodka zapewnia pacjentom najlepsze warunki komfortu przed i po badaniu: wysoce wyspecjalizowany personel, świadoma sedacja i stały monitoring, w celu zagwarantowania absolutnego bezpieczeństwa.

 

Wszystkie procedury są rutynowo wykonywane przy użyciu łagodnego środka uspokajającego – leku, który niweluje ból i pozwala na dokonanie szczególnie dokładnego badania. Każdy pacjent poddawany jest zabiegowi „regeneracji”, który pozwala na najlepsze przygotowanie do badania endoskopowego i zapewnia komfort w czasie, kiedy leki uspokajające przestają działać po badaniu, przy ciągłym monitorowaniu parametrów życiowych, opiece i z możliwością zarezerwowania pokoju prywatnego, w szczególności w przypadku chorób i osób o specjalnych potrzebach.

 

Personel – sześciu lekarzy, sześć pielęgniarek i pielęgniarka oddziałowa – ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinie endoskopii przewodu pokarmowego i bierze udział w programach szkoleniowych i szkoleniach specjalistycznych, aby stale aktualizować swoją wiedzę o najnowszych metodach i technologiach w tym sektorze.

 

Nowy Oddział Endoskopowy w Humanitas posiada:

 

Pokój poświęcony badaniom radiologicznym

5 pokoi wyposażonych w najnowocześniejszy dostępny obecnie sprzęt technologiczny

Ogromną liczbę narzędzi, od tradycyjnych super cienkich, o średnicy kilku milimetrów, które pozwalają na, na przykład, wykonywanie gastroskopii przeznosowej, jeśli pacjent nie jest w stanie poddać się tradycyjnemu badaniu

Pokój przeznaczony do eko-endoskopii

Endoskopy najnowszej generacji

Płaski panel LCG, na którym wyświetlane są obrazy