Oddział Kardiologii Klinicznej zajmuje się wszystkimi aspektami patologii układu sercowo-naczyniowego: kardiomiopatia niedokrwienna (dławica piersiowa, atak serca), dekompensacja, arytmia i nadciśnienie tętnicze to najczęstsze aspekty chorób sercowo-naczyniowych. Działania oddziału obejmują hospitalizację planową i oddział ratunkowy (ponad 30% pacjentów z oddziału ratunkowego ma problemy sercowo-naczyniowe i są oni kierowani do specjalistów), pomieszczenie oczekujące (wszyscy pacjenci poddawani planowej operacji są badani i oceniani z klinicznego i instrumentalnego puntu widzenia) oraz ambulatoria. Ośrodek zapewnia oceny kardiologiczne z wykorzystaniem metod instrumentalnych (ergometria, elektrokardiografia dynamiczna, echokardiografia, medycyna nuklearna, radiologia i tym podobne), które wraz z działaniami ośrodka zapewniają i optymalizują diagnozę i leczenie pacjenta. Centrum Niewydolności Serca również jest częścią jednostki. Centrum upewnia się, że pacjenci z niewydolnością serca otrzymują właściwą diagnozę i rokowania za pomocą nieinwazyjnych metod, takich jak echokardiogram i ocena czynnościowa oraz metod inwazyjnych, takich jak badania hemodynamiczne, koronarografia i badania elektrofizjologiczne. Leczenie niewydolności serca wykorzystuje zintegrowane podejście: leczenie stale dostosowywane jest do stanu pacjenta, z programem ambulatoryjnym i we współpracy z innymi kardiologami i specjalistami kardiochirurgicznymi Humanitas.