Oddział Operacyjny Medycyny Ogólnej i Hepatologii jest ośrodkiem referencyjnym chorób wątroby i złożonych przypadków chorób wewnętrznych. Łączy się także z Centrum Badań i Leczenia Autoimmunologicznych Chorób Wątroby.

 

Główne działania tej jednostki operacyjnej, z perspektywy badań klinicznych, mają na celu diagnozowanie i leczenie chorób wątroby, takich jak:

 

Choroby autoimmunologiczne (pierwotna marskość wątroby, pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych, autoimmunologiczne zapalenie wątroby), w dziedzinie których Oddział zdobył uznanie na arenie międzynarodowej

Przewlekłe zapalenie wątroby (wirusowe i metaboliczne) i powikłania marskości

Pierwotny rak wątroby (rak wątrobowokomórkowy) i drogi żółciowe (rak dróg żółciowych)

Na Oddziale Operacyjnym leczeni są pacjenci zarówno ze złożonymi problemami klinicznymi, jak i problemami krytycznymi. Wiele czynności odbywa się na zasadzie ambulatoryjnej i dziennej. Często złożoność przypadku zależy od obecności kilku chorób, dla których wymagane jest zindywidualizowane podejście, zarówno systematyczne, jak i jednostkowe, w szczegolności w aspekcie formułowania terapeutycznego.

 

Oddział ten posiada zespół profesjonalistów, takich jak pielęgniarki badawcze i menedżerowie danych, którzy pracują razem z lekarzami w celu przeprowadzenia badań klinicznych, mających na celu określenie nowych rodzajów terapii dla kilku chorób wątroby, szczególnie w przypadku chorób autoummunologicznych i infekcji wirusowych.

 

Odział Operacyjny Medycyny Ogólnej i Hepatologii oraz Centrum Chorób Wątroby są również wyposażone w Laboratorium Immunopatologii Wątroby, w którym wykonywane są testy autoimmunologiczne oraz prowadzone są projekty dotyczące badań podstawowych i badań translacyjnych, szczególnie w przypadku chorób wątroby i nowotworów wątroby związanych z układem immunologicznym.