Nasz zespół zajmuje się klasyfikacją diagnostyczną chorób nerek, a w szczególności badaniami zespołu ostrej i przewlekłej nefropatii kłębuszkowej, pierwotnego zapalenia kłębuszkow nerkowych, chorób wtórnych do chorób układowych, takich jak erytematody toczniowe, twardzina skóry, amyloidoza, krioglobulinemia, zapalenie naczyń cukrzyca i dna.

 

Inne nefropatie, takie jak nefropatie dziedziczne, kanalików śródmiąższowych i nefropatia naczyniowa (Nephroiosclerosis) są również diagnozowane i leczone. Biopsje wykonuje się za pomocą przezskórnego badania histologicznego nerek, z wykorzystaniem mikroskopii optycznej i immunofluorescencji.

Działa Oddziału obejmują również badanie i leczenie nadciśnienia pierwotnego i wtórnego z możliwością monitorowania metodą Haltera, w celu ciągłego obserwowania ciśnienia krwi przez 24 godziny. Badania metaboliczne pacjentów z nawracającą kamicą zwykle są następstwem rozkładu obliczeń fal uderzeniowych, we współpracy z Oddziałem Urologii.

 

W Klinice Nefrologii i w Szpitalu Dziennym przeprowadza się kliniczną obserwację znanych nefropatii, jak również wstępną klasyfikację nowych pacjentów z chorobami nerek, nadciśnieniem i kamicą. Oddział ten zajmuje się chorobami o znaczeniu medycznym, szczególnie w sytuacjach złożonych i przy niewydolności wielu narządów.

 

Leczenie steroidowe i immunosupresyjne u pacjentów ze zdiagnozowanym pierwotnym i wtórnym kłębuszkowym zapaleniem nerek stosuje się w Szpitalu Dziennym. Ponadto, lekarze z Oddziału Nefrologii stosują hemodializy u pacjentów hospitalizowanych na oddziale intensywnej terapii lub w kardiochirurgii ogólnej, z ostrym odwracalnym uszkodzeniem nerek. Leczenie to jest podawane śródoperacyjnie do czasu przywrócenia pracy niedokrwionej nerki.

 

Dializy

Najnowsze urządzenia umożliwiają wydajną i niezwykle bezpieczną dializę. Wyposażenie obejmuje biosensory, ciągłe monitorowanie stężenia osocza pacjenta oraz monitorowanie w czasie rzeczywistym procentowej objętości wody obecnej we krwi. Ponadto, w przeciwieństwie do konwencjonalnych maszyn, są one w stanie modulować swoje działanie zgodnie z faktycznym obrazem klinicznym pacjenta.

 

Oprócz sprzętu w sekcji dializ, Instytus jest w posiadaniu przenośnej sztucznej nerki dla pacjentów z niewydolnością nerek, którzy są na oddziale intensywnej terapii i opieki wieńcowej. Jednostka ta ma także system wsparcia psychologicznego dla dializowanych pacjentów, który oferuje porady żywieniowe, na temat tego, jak stosować dietę odpowiednio bogatą w białka.