Oddział Neurochirurgii zajmuje się diagnostyką i chirurgicznym leczeniem poważnych zaburzeń centralnego i obwodowego układu nerwowego. Zarówno aktywność diagnostyczna, jak i terapeutyczna, mogą być wykonywane za pomocą procedury stacjonarnej i w szpitalu dziennym.

 

Zespół jest odpowiedzialy w szczególności za kompresję nerwów rdzeniowych (przepuklina dysku lędźwiowego i zwężenie kanału kręgowego, wrodzony i nabłonkowy kanał kręgowy, degeneracyjna niestabilność kręgosłupa i / lub pourazowy kręgowy rak rdzeniowy i zespoły wad rozwojowych, zespoły pułapkowe oraz guzy nerwów obwodowych i tym podobne), pierwotne i wtórne guzy mózgu; choroby naczyń mózgowych (niedokrwienie i krwotok mózgowy), wrodzone wady ośrodkowego układu nerwowego (zespół Chriariego), nieprawidłowy okręgowy CFS (wodogłowie).

 

Zespół wykonuje testy diagnostyczne i instrumentalne (EEG, EMG, potencjały wywołane) z zakresu neurologii i neurofizjologii i zajmuje się leczeniem stanów medycznych oraz wspomaganiem i monitorowaniem przypadków neurologicznych i neurochirurgicznych.