Oddział Neurologii zatrudnia zespół wykwalifikowanych neurologów zajmujących się diagnostyką i leczeniem chorób układu nerwowego i mięśni, poprzez zastosowanie wytycznych uznanych na poziomie krajowym i międzynarodowym.

 

Oddział obejmuje dwie niezależne sekcje: Choroby Nerwowo-Mięśniowe i Neuroimmunologię oraz Oddział Neurologii i Udarów.

 

Oddział Neurologii jest szczególnie odpowiedzialny za:

 

Choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego (choroba Parkinsona, choroba Alzheimera i demencja, choroba neuronu ruchowego, stwardnienie zanikowe boczne, zanik móżdżku)

Zespoły hiperkinetyczne (drżenie, dystonia, pląsawica, tiki, mioklonie)

Choroby nerwowo-mięśniowe i choroby autoimmunologiczne układu nerwowego (stwardnienie rozsiane, neuropatie, miopatie)

Zaburzenia neurologiczne i choroby naczyń mózgowych (udar, zaburzenie dystonii)

Dysfunkcje autonomicznego układu nerwowego (niedociśnienie ortostatyczne, omdlenie neurogenne, dysautonomia)

 

Oprócz terapii neurologiczne wdrażanej na Oddziale, stosuje się zaawansowane protokołu leczenia interwencyjnego, również we współpracy z innymi jednostkami:

 

Płytka i głęboka neurostymulacja mózgu w chorobie Parkinsona i zespołach hiperkinetycznych

Podawanie leków dopaminergicznych do leczenia choroby Parkinsona

Fibrynoliza i odblokowanie krwawienia u chorych z udarem niedokrwiennym mózgu

Terapie immunomodulacyjne u pacjentów z chorobami zapalnymi układu nerwowego

 

Jednostka wykonuje również oceny diagnostyczne za pomocą testów neurofizjologicznych (elektroencefalografia, elektromiografia, potencjały wywołane, badanie autonomicznego układu nerwowego), sonografii (ultrasonografia dopplerowska i ultrasonografia przezczaszkowa) oraz testów neuropsychologicznych (ocena poznawcza i behawioralna, szczególnie w odniesieniu do zaburzeń neurodegeneracyjnych oraz do wdrożenia protokołów leczenia).

 

Na Oddziale znajdują się kliniki poświęcone najważniejszym chorobom neurologicznym, które wymagają współpracy z wysoko wyspecjalizowanym personelem, mogą zapewnić konsultacje diagnostyczne i propozycje terapeutyczne o wysokim standardzie. Działania jednostki są ściśle związane z działaniami innych jednostek operacyjnych Instytutu Klinicznego w Humanitas, aby zapewnić pacjentowi prawdziwe multdyscyplinarne podejście do diagnozy i terapii, które uwzględnia wszystkie specyficzne umiejętności funkcjonujące w Instytucie.

 

Oddział Neurologii ma na celu zapewnienie pacjentowi wysokiej jakości standardu diagnozy i leczenia wszystkich chorób neurologicznych, przy jednoczesnym rozwijaniu dużego obszaru badań klinicznych i translacyjnych, które umożliwiają rozwój innowacyjnych metod leczenia.