Oddział Anestezji i Kardiochirurgii z intensywną terapią zajmuje się znieczuleniem udzielanym wszystkim pacjentom przebywającym na oddziale chirurgii serca.

 

Oddział ten sąsiaduje z salami operacyjnymi i posiada najnowocześniejszy sprzęt. Zapewnia intensywną opiekę podczas pooperacyjnego postępowania u pacjentów poddawanych zabiegom kardiochirurgicznym.