Dzienny Szpital Chirurgiczny w Humanitas jest jednostką skoncentrowaną głównie na chirurgii jednodniowej.

Oddział posiada sale operacyjne, pomieszczenie przygotowawcze dla pacjentów i pokoje, w których pacjent jest objęty opieką i monitorowany po operacji.

 

Interwencje o krótkim i średnim czasie trwania są wykonywane w znieczuleniu miejscowym, pod wpływem środków uspokajających i w znieczuleniu ogólnym.

 

Zalecenia do zabiegu chirurgicznego, a także znieczulenia ogólnego, wynikają ze starannego wyboru choroby i pacjenta przez specjalistów (anestezjologów i chirurgów).

Przy wypisie pacjent otrzymuje instrukcje od chirurga i numer telefonu, w razie potrzeby skontaktowania się; anestezjolog zapoznaje pacjenta ze sposobami radzenia sobie z bólem, po czym konsultuje się z pacjentem telefonicznie następnego dnia. Specjalności chirurgiczne należące do tej jednostki operacyjnej to: okulistyka, ortopedia, chirurgia ogólna, chirurgia naczyniowa, chirurgia plastyczna, urologia, ginekologia, neurochirurgia, dermatologia, patologia reprodukcyjna, otolaryngologia, minimalnie inwazyjna chirurgia ogólna i niektóre choroby pediatryczne.