Zapobieganie i leczenie chorób układu krążenia jest głównym celem II Oddziału Operacyjnego Chirurgii Naczyniowej.

 

Od pierwszej wizyty ambulatoryjnej, którą można zarezerwować prywatnie przez Narodową Służbę Zdrowia, przez wizyty w Szpitalu Dziennym, aż po hospiralizację i bardziej złożone zabiegi chirurgiczne; działania zespołu prowadzone przed dr Bordoniego są poświęcone leczeniu wszystkich chorób naczyniowych.

 

Choroby żył kończyn dolnych są powszechne, nawet u młodych ludzi. Oferowane leczenie pochodzi z wizyty ambulatoryjnej z zaleceniami dotyczącymi właściwości profilaktyki, aż do skleroterapii i minimalnie inwazyjnych technik chirurgicznych.

 

Innowacyjne i akceptowalne przez pacjentów podejście to system leczenia żylaków kończyn dolnych w Szpitalu Dziennym; nie ma potrzeby przyjmowania na oddział – pacjent może przyjść do Humanitas rano, poddać się operacji w znieczuleniu miejscowym i wrócić do domu po południu.

 

Każdy etap procesu leczenia jest przeprowadzany przez tego samego chirurga z kliniki; jest to ten sam lekarz, który spotkał się z pacjentem i wyjaśnił mu szczegóły leczenia, a następnie przystąpił do monitorowania przebiegu rekonwalescencji, z bezpośrednym połączeniem między lekarzem i asystentem medycznym.

 

Termin samej operacji można zarezerwować z wyprzedzeniem, mając na celu zaspokojenie osobistych potrzeb pacjenta lub, jeśli to konieczne, przeprowadzenie jej w możliwie najkrótszym czasie.

 

Pacjenci z głównymi czynnikami ryzyka chorób sercowo-naczyniowych – palenie tytoniu, wysokie ciśnienie krwi, cukrzyca, wysoki poziom cholesterolu, siedzący tryb życia, otyłość, historia rodzinna choroby – są częściej dotknięci chorobami tętnic. Choroby te mogą mieć cechy zwężenia tętnic lub tętniaka, z utratą tonu ścianki naczynia, które może stopniowo się rozszerzać.

 

Wizyta naczyniowa i stosowanie nieinwazyjnych narzędzi diagnostycznych, takich jak Eko-Doppler, są szczególnie ważne, ponieważ często zaburzenia pojawiają się tylko na zaawansowanym etapie, a wczesna diagnoza może zmienić przebieg choroby. Tętnice najczęściej dotknięte schorzeniami (oprócz tętnic wieńcowych serca) to tętnice szyjne, tętnice kończyn dolnych i tętnice nerkowe. Zwężenie, czyli zwężenie spowodowane przez płytki, może powodować zmniejszony przepływ krwi do mózgu (przejściowe epizody niedokrwienia lub udar), poważne zmiany krążenia w kończynach (z początkowym bólem różnego stopnia oraz wrzodami) i dysfunkcję różnych narządów. Aorta, największa arteria ciała, najczęściej podlega ekspansji (u ponad 4% osób w wieku powyżej 65 lat); tętniak wzrasta, zwykle bez żadnych objawów, aż do momentu pęknięcia naczynia. Można go jednak łatwo zdiagnozować i wyleczyć na czas.

 

Techniki leczenia chorób tętnic są bardziej skuteczne, mniej inwazyjne i ewoluują na każdym etapie wraz z zaawansowanym postępem technologicznym i naukowym. Optymalizacja procesu diagnozy i terapii, maksymalna integracja z innymi specjalnościami oraz szczególna dbałość o relację z pacjentem i jego rodziną należą do podstawowych zasad funkcjonowania II Oddziału Operacyjnego Chirurgii Naczyniowej. Zespół wykorzystuje obecnie dostępne narzędzia do diagnostyki i leczenia różnych okręgów krążeniowych, ze szczególnym naciskiem na metody interwencji wewnątrznaczyniowych (przy kontroli radiologicznej) jako alternatywę lub uzupełnienie operacji. Przedoperacyjne przygotowanie pacjenta poddawanego zabiegowi, zarówno chirurgicznemu, jak i wewnątrznaczyniowemu, prowadzi do pogłębionych badań, szczególnie w dziedzinie kardiologii, w celu wykluczenia częstych związków z chorobami serca lub, jeśli są obecne, do postępowania z najbardziej odpowiednią formą terapii. Każdy etap procesu diagnostycznego jest zilustrowany pacjentowi w taki sposób, aby uświadomić mu jak najwięcej z wyboru danego leczenia.