Sekcja Autonomiczna Oddziału Neurologii Ratunkowej i Udarów zajmuje się głównie problemami związanymi z udarem niedokrwiennym lub ostrym krwotokiem, zapewniając ratunkową / pilną klasyfikację diagnostyczną (poprzez specyficzne badania, takie jak tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny mózgu, angiografia MRI lub angiografia CT, badanie kolorami Dopplera i śródczaszkowe dopplerowskie TSA), ocenę neurologiczną (NIHSS i skale neurologiczne, takie jak zmodyfikowana skala Rankina) i ogólną ocenę kliniczną, a także stosując najbardziej odpowienie sposoby leczenia, które odnoszą się do czasu zgłoszenia się do szpitala.

 

Oddział Udaru Mózgu (lub Jednostka Mózgowo-Naczyniowa) jest wyposażona w 12 łóżek, które są monitorowane i przeznaczone do kontrolowania pacjenta, który doznał udaru. Oddział ten koordynuje pracę zespołu, który obejmuje neurologów, pielęgniarki, rehabilitantów i logopedę. Oddział ten jest najbardziej zaawansowanym modelem i prowadzi skuteczne leczenie ostrej choroby naczyń mózgowych. Jest to jedyna jednostka zdolna do znacznego obniżenia śmiertelności i niepełnosprawności spowodowanych tą chorobą.

 

Sekcja zajmuje się również nagłymi przypadkami stanów neurologicznych, takich jak napady padaczkowe, przemijające zaburzenia świadomości, omdlenia, ból głowy i ciężkie przypadki stanu zagubienia. Sprawna organizacja szpitala w Oddziale Ratunkowym i Sekcji Autonomicznej oferuje optymalne wsparcie dla pacjentów cierpiących na ostre schorzenia neurologiczne.

 

Oddział uczestniczy w Regionalnej Sieci SUN Lombardia (Sieć Oddziałów Udarów), która od stycznia 2017 roku obejmuje 31 takich ośrodków w Lombardii.