Oddział Ortopedii Artroskopowej i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Kolan jest świadectwem umiejętności młodych specjalistów, kierowanych przez doktora Enrico Amaldi, szczególnie w diagnostyce i leczeniu pourazowych i / lub zwyrodnieniowych chorób kolan.

 

Doświadczenie zdobyte przez doktora Amaldi ciągu ostatnich dwóch dekad we Włoszech i za granicą, zarówno w chirurgii artroskopowej, jak i chirurgii protetycznej, jest konsekwentnie stosowane i przekazywane do wszystkich członków zespołu przy diagnozowaniu klinicznym i chirurgicznym leczeniu łąkotki, więzadła i chrząstki, a także w leczeniu chorób zwyrodnieniowych i artretycznych z procedurami naprawczymi lub protetycznymi.

 

Zespół jest szczególnie zainteresowany chirurgią przeszczepów łąkotki i rekonstrukcją kolan za pomocą przeszczepów tkanek od dawców w ściśle wyselekcjonowanych przypadkach klinicznych oraz przy wsparciu banku tkanek i kości w regionie Lombardii. W szczególnych przypadkach stosuje się najnowszą wiedzę i metody biotechnologiczne przy użyciu czynników wzrostu płytek krwi, w celu „stymulacji” i „ułatwienia” stworzenia optymalnych warunków dla rozwoju procesów gojenia się tkanek.

 

Oprócz pracy klinicznej i opieki chirurgicznej nad pacjentami, celem zespołu jest również ciągła aktualizacja nowej wiedzy z zakresu ortopedii, weryfikacja wyników wykonywanych czynności związanych z opieką i przekazywanie ich doświadczeń do działań prowadzinych przez krajowe i międzynarodowe towarzystwa naukowe.