Oddział Operacyjny Senologii oferuje najbardziej odpowiednie metody leczenia raka piersi u każdej kobiety.

 

Procedury chirurgiczne mogą być realizowane za pomocą metod zachowawczych – polegających na zachowaniu piersi i węzłów chłonnych, mimo choroby – a dzięki bliskiej współpracy z Oddziałem Operacyjnym Chirurgii Plastycznej (części zespołu zajmującej się piersiami) szczególną uwagę przywiązuje się do aspektów estetycznych, wspierających zachowanie kobiecej integralności.

 

Jednostka ta zajmuje się wszystkimi aspektami związanymi z klinicznym rakiem piersi, od łagodnych chorób i mikrozwapnień po radioterapię w przypadku zaawansowanej choroby. Działania ambulatoryjne obejmują kliniczne badanie piersi u kobiet nie posiadających objawów, badania z wykorzystaniem narzędzi instrumentalnych, diagnostykę medyczną choroby u pacjentek z objawami (guzki piersi, wydzielina z sutków, ból piersi) oraz wizyty kontrolne u operowanych pacjentek, a także wizyty dla kobiet z wysokim dziedzicznym i rodzinnym ryzykiem zachorowania na raka piersi.

 

Komunikacja jest kluczowym aspektem w filozofii opieki klinicznej, opieki terapeutycznej i przy późniejszych działaniach.

 

W każdej chwili dostępna jest telefoniczna pomoc psychologiczna (pod numerem 02.8224.6252) oraz pomoc bezpośrednia.

 

Główne innowacyjne techniki, takie jak radioterapia, to metody szeroko reprezentowane w Humanitas; w szczególności technika pomocnicza węzłów chłonnych oraz technika lokalizacji radiowej (ROLL), która pozwala na identyfikację niewykrywalnych zmian w piersi, są częścią praktyki klinicznej i są stosowane w standardowych procedurach.

 

Oddział Senologii, czyli „Jednostka do spraw Raka Piersi” reprezentuje nowoczesny model opieki w dziedzinie zdrowia kobiet. Model europejski osiąga najlepsze wyniki w zakresie zapobiegania i zmniejszania raka piersi i umożliwia szybkie przekazywanie najważniejszych wiadomości z badań naukowych do codziennej praktyki klinicznej. Kluczowym elementem jest multidyscyplinarne podejście do zdrowia każdej osoby, w oparciu o jej historię medyczną oraz badania klinicznych i biologicznych cech guza.