Anuria to całkowity brak produkcji moczu. Granica produkcji moczu przez ludzkie ciało wynosi 100 ml na dzień. Przyczyną problemu może być zmniejszenie przepływu krwi w nerkach, przedłużone niedokrwienie, toksyczne działanie niektórych leków lub martwica.

 

Jakiego rodzaju choroby mogą być powiązane z anurią?

Następujące choroby mogą być powiązane z anurią:

Niewydolność nerek

Posocznica

Wstrząs septyczny

Pamiętaj że ta lista nie wyczerpuje wszystkich możliwości i w przypadku występowania przewlekłych symptomów zaleca się konsultacje z lekarzem.

 

Jakie leczenie stosować w przypadku anurii?

W przypadku anurii najpierw należy zidentyfikować objawy i zareagować na ich przyczyny. W niektórych ciężkich przypadkach konieczne może być zastosowanie hemodializy.

 

Kiedy należy skontaktować się z lekarzem w przypadku anurii?

Anuria to poważny stan, który może prowadzić do gromadzenia się w organizmie toksycznych substancji i płynów. Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku zaobserwowania znacznego zmniejszenia ilości wydalanego moczu.