Apraksja jest zaburzeniem neuropsychologicznym, w którym pacjent, będąc wolnym od paraliżu, ataksji lub demencji, przejawia trudność lub niemożność wykonywania ruchów dobrowolnych.

Większość osób dotkniętych schorzeniem nie jest jego świadoma.

Nazwa pochodzi od greckiego terminu “a-praxia” oznaczającego “bezczynność”.

 

Jakiego rodzaju choroby mogą być powiązane z apraksją?

Następujące choroby mogą być powiązane z apraksją:

Choroba Alzheimera

Choroba Parkinsona

Zmiany naczyniowo-mózgowe

Uszkodzenia ciała modzelowatego

Pamiętaj że ta lista nie wyczerpuje wszystkich możliwości i w przypadku występowania przewlekłych symptomów zaleca się konsultacje z lekarzem.

 

Jakie leczenie stosować w przypadku apraksji?

Leczenie apraksji polega głównie na rehabilitacji (z pomocą fizjoterapeutów, zawodowych terapeutów i logopedów). Nie znaleziono jeszcze terapii lekowej dla objawów tego zaburzenia.

Apraksja zalicza się do chorób osłabiających neuropatologię, a niektóre mniej ostre formy mają tendencję do spontanicznego ustępowania.

 

Kiedy należy skontaktować się z lekarzem w przypadku apraksji?

W przypadku ciężkiego urazu lub jakiejkolwiek powiązanej choroby (patrz lista chorób powiązanych) należy odwiedzić lekarza.